Zabit Kumandan İle Hasbihal Kitap Özeti Hakkında Kısa Bilgi

Zabit Kumandan İle Hasbihal Kitap Özeti Hakkında Kısa Bilgi

Bu kitap, Atatürk’ün yakın dostu Nuri Conker’ in Türk ordusundaki hataları, askerlik bilgileri ve eksikleri anlattığı “Zabit ve Kumandan” adlı eserine cevabıdır. Atatürk yazarın askerlik hakkındaki yanlış ve doğruları cesurca anlatmasına ve gerçeklerin su yüzüne çıkarak hatalarımızı görmemize yardımcı olduğu için teşekkür etmiştir.Ayrıca ordunun savaşta olduğunu fakat bir türlü sonuç alamadığına nelerin sebep olduğunu düşünmüş ve ona cevap olarak düşüncelerini aktarmıştır.
Ordunun başarılı olabilmesi için barışta çok iyi eğitim yapması gerektiğini savaşın ancak bu şekilde kazanılabileceğine işaret etmiştir. “ Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker” sözü buna örnek verilebilir.Atatürk bu kitabında ordunun asıl vazifesi, subayın görevleri, insiyatifi,askerlik bilgileri, sevk ve idarenin önemini vurgulamış olup bir subayın sahip olması gereken özelliklerden bahsetmiştir.
Atatürk’ ün anlattığı olaylardan bir tanesi şöyledir ; Mavi Kolordu’nun sağ cenahinda hareket eden bir fırka kumandanına Kolordu Kumandanı’ndan alınan emrin maddesi soruldu; cevap yok! Sebep, verdiği emrin veya daha doğrusu imza ettiği emirnamenin neden ibaret olduğunu bilmiyordu. Fırka kumandanının yanından ayrılarak, alay kumandanına, beni hareketleri hakkında bilgi vermesini rica ettim. Ceketinin iç cebinden iki buruşuk kağıt çıkardı. ilk emrin icabını tamamen ifa etmediğimiz için ikinci emrin takibine başlamadık, diyor ve alayı gidiyordu fakat nereye niçin? Tabiiki felakete…
Atatürk bu tür iyi ve kötü örnekleri gerçekçi bir şekilde subay adaylarına gösterilmesi ders olarak anlatılması ve hatalarla başarıların birlikte vurgulanarak anlatılması gerektiğini söylemiştir.
Atatürk zabit nedir sorusuna; Subay maiyetindekilerin metanet ve bes aletlerinin topundan ustun bir metanet ve besalete malik olmalıdır ki kumanda ettiği insanları kendi bilgisinden ve gücünden faydalandırabilsin” diyen Nuri Bey’e Mustafa Kemal: ”Senin bu sozunu her zabit pek büyük dikkat ve ciddiyetle okumalıdır. Onun manasini beynine hakketmelidir. Ve bilinmelidir ki, bir millet evlatlarının önüne geçip onları ateşe sevketmek hak ve salahiyetini ancak o dediği metanet ve besalet muhassalasini ruhunda bulmuş zabitler haizdir” cevabini sunmakla kendi nazarında subaya ne büyük mana, misyon ve sorum vermiş olduğunu anlatmış oluyor.
Atatürk insiyatif konusunda ; Bir kuvveti vücuda getiren insanlar umumi hayatları, fikirleri, hareket serbestlikleri ezilmemiş, gürbüz, neşeli erlerden ve subaylardan olursa böyle bir askeri kıt’ada biraz düşünce işleterek kendiliğinden iş görme hassasiyeti tecelli eder diyerek insiyatifin önemini vurgulamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.