Yunus Emre Camii ve Türbesi Hakkında Kısa Bilgi

YUNUS EMRE CAMİİ ve TÜRBESİ
Caminin bulunduğu mahallenin adı Kirişçi Mahallesi, burada bulunan zaviyenin adı da Kirişçi Baba zaviyesi olarak geçer. Burası eskiden türbe, cami, zaviye ve mezarlıktan oluşan bir manzume idi. Esasen bugünkü cami zaviyenin mescididir.
Cami ve türbenin dışındaki yapılar zamanla yok olmuşlardı. Karamanoğulları Beyliği devrine ait olar cami, tamamen kesme taştan, merkezi kubbeli bir yapıdır. Son cemaat yerini 4 yığma sütun üzerinde, ortada oval, yanlarda yuvarlak 5 küçük kubbe örter.
Güney duvarında giriş kapısının sağıda stelaklitli birer küçük mihrap bulunmaktadır. Taş kaplama, yuvarlak, kasnaksız, merkezi kubbeye, içten dört köşede yarımşar kubbe ile geçilir. Stelaklitli alçı mihrabı geometrik süs, kıvrık dal motifi ve nesih yazı ile dekore edilmiştir.
Merkezi kubbenin batısından iki kemer aralıklı, dikdörtgen plandaki zikir yerine buradan da Yunus Emre’ye ait türbeye ve minareye geçilir. Batıya açılan kapının üzerini küçük bir kubbe örter. 57 taş basamaklı tuğla minare sonradan yapılmıştır.
Türbe; caminin batı tarafında zikir yerinin bitişiğindedir. Tamamen kesme taşla yapılmıştır. Üzeri beşik tonoz örtülüdür. Zikir yerine iki batıya bir pencere açılmaktadır. Kemeri tek taştan yapılmış olan kapısı basıktır. Türbenin içi zikir yerinden ve caminin zemininden yüksektir. Altında cenazelik katı yoktur. İçeride tahtadan işlemesiz olarak yapılmış 4 sanduka bulunmaktadır.
Kuzeyde olan sanduka Yunus Emre’ye aittir. 2. sanduka Tapduk Emre’ye, 3. sanduka Yunus Emre’nin oğlu İsmail Emre’ye 4. sandukanın da kızına aittir. Türbenin, zikir yerinin ve caminin hiçbir yerinde yapıldığı tarihi ve yaptıranı gösteren kitabe gösteren kitabe yoktur.
Cami ve türbe 1993-1994 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir.

yunus_emre_camii

Yunusemre-turbesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.