Yüksekler Neden Soğuktur?

Yüksekler Neden Soğuktur?
Güneş’ten gelen ışınlar yeryüzünü ısıtır. Yerle temas hâlinde olan hava yerden ısı alır. Bu nedenle Troposfer’in yeryüzüne değen kısmı daha sıcaktır ve sıcaklık yükseklere çıkıldıkça her 100 m’de 0,5°C düşer. Ayrıca yükseklere çıkıldıkça havadaki su buharı ile diğer gazların miktarı da düşer ve buna bağlı olarak havanın yoğunluğu azalır. Yoğunluğu az olan hava da sıcaklığı koruyamaz. Bu nedenle yüksek yerler çabuk ısınır, çabuk soğur. Özellikle geceleri yüksek yerlerde ışımayla sıcaklık kaybı çok fazladır. Yüksekliği fazla olan dağlarda sıcaklık düşük olduğundan bazı zirveler yıl boyunca karla kaplıdır (4.4.Fotoğraf).
Bir yerde ölçülen sıcaklık değerlerine gerçek sıcaklık, o yerin yükseltisine göre deniz yüzeyinde olduğu kabul edilerek hesaplanan sıcaklık değerlerine ise indirgenmiş sıcaklık denir.
indirgenmiş sıcaklık haritalarının yapılma amacı, sıcaklık dağılışına yükseklik dışındaki etmenlerin etkisini ortaya koyabilmektir. Bu nedenle indirgenmiş sıcaklık haritaları incelenirken sıcaklık dağılışına yüksekliğin etkisi göz önünde bulundurulmaz.
Bir yerin yüksekliği ne kadar fazla ise o yerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark da o kadar fazla olur. Buna göre gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en fazla olduğu alan Doğu Anadolu, en az olduğu alan Marmara Denizi çevresidir.

yuksekler_neden_soguktur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.