Yeryüzünde Sıcaklık Nasıl Dağılır?

Yeryüzünde Sıcaklık Nasıl Dağılır?

Sıcaklık dağılışı incelenirken izoterm (eş sıcaklık) haritalarından yararlanılır. izoterm haritaları, yeryüzünde aynı sıcaklık değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. Bunlar da gerçek ve indirgenmiş izoterm haritaları olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek izoterm haritaları, yeryüzünde ölçülen sıcaklık değerlerine göre çizilir. indirgenmiş haritalarda ise yükseltinin sıcaklığa etkisi göz önünde bulundurulur. Bu tür haritalar hazırlanırken her merkezin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı bulunur ve harita bu değerlere göre çizilir.
Yeryüzünde sıcaklık dağılışı incelenirken ocak ve temmuz aylarının yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin bir arada incelenmesi daha sağlıklı bilgiler verir.
Sıcaklık genel olarak Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır. Bu dağılışta üç ana sıcaklık kuşağı oluşmuştur:

Sıcak kuşak: Kuzeyde 30°30′ enlemi ile güneyde 27° enlemi arasında kalan bölgedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C ile 30°C arasındadır. Güneş ışınları bu kuşağa dik ya da dike yakın açılarla düşmektedir. Yeryüzündeki en yüksek sıcaklıklara dönenceler çevresindeki karalarda rastlanır.
Ilıman kuşak: Karaların Güney Yarım Küre’ye göre daha fazla olması nedeniyle bu kuşak, Kuzey Yarım Küre’de daha geniştir ve bu kuşağın kuzey sınırı kutuplara daha yakındır. Yıllık sıcaklık ortalaması 10°C ile 20°C arasındadır. Kara ve denizlerin yaklaşık yarısı ılıman kuşakta yer almaktadır.
Soğuk kuşak: Güney Yarım Küre’de 48° ile 90° paralelleri arasında kalan bölgedir. Bu kuşakta en sıcak ayın ortalaması bile 10°C’un altındadır. Güney Yarım Küre’deki soğuk kuşağın alanı Kuzey Yarım Kü-re’dekinden daha geniştir.

Yeryüzünde Sıcaklık Nasıl Dağılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.