Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır

Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır

Peygamberlerin ve kutsal kitapların gönderiliş amaçlarından en önemlisi hiç şüphesiz, insanı güzel ahlaklı davranışlara yöneltme gayretidir. Îslam dini, insanın kendisine, ailesine, toplumuna, ve diğer varlıklara karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini bildirir.
Ahiret inancı, bireylerin davranışlarını etkilemektedir. Kişi, sayısız nimetlerle kuşatılan cennete gitme arzusu ile iyiliklere yönelir. Güzel davranışlarda bulunur. Öte yandan çeşitli azaplarla kuşatılan Cehenneme gitme korku ve endişesi ile kötülüklerden sakınan kişi, davranışlarını düzeltme gayreti içersine girer. Ahiret inancı sayesinde, toplumda iyiliklerin, dolayısıyla mutluluk ve refahın artmasına, kötülüklerden sakınmak suretiyle de hırsızlık, zina, gasp, adam öldürme, hak tecavüzü, içki, kumar, gibi başkasına zarar veren her türlü olumsuzlukların azalmasına vesile olur. Nitekim kul hakkının söz konusu olduğu her bir kural ihlâli, kişinin hanesine günah olarak yazılacak ve ahirette hesabı sorulacaktır. Îyilik yapanlar hakkında Allah Teala şöyle buyurur: “Înanan ve yararlı işler yapanlar için hoş bir hayat ve güzel bir istikbal vardır (Rad suresi, 29. ayet.)”, “… Onları, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi olarak kalacaklardır. (Nisa suresi, 57. ayet.)”. Öte yandan imanlı ve güzel amel sahibi müminler, öyle nimetler içerisinde olacaklar ki, Kuran’ın ifadesiyle; “Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan mutlu kılıcı nimetleri hiç kimse bilmez.” (Secde suresi, 17. ayet.) şeklindedir.

Toplumun düzeni; dinin, neslin, canın, aklın ve malın korunması ile mümkündür. Bu temel esaslar gözetilmezse, hayat düzeni kökünden sarsılır. Însanlar arasında huzursuzluk ve kargaşa baş gösterir. Însanların işlerinde düzensizlik ve dengesizlik hakim olur. Însan hayatı, dünya hayatının sonunda bütün yapılanların sorgulanacağı ahiret hayatının olmasıyla anlam kazanmaktadır.Ahiret inancı, insana sonsuzluğun yolunu açarken; ölümün bir son olmadığını, aksine daha güzel ve ebedi bir hayatın başlangıcı için bir araç olduğunu bildirmektedir.Bir insanda ahiret günü inancı varsa o insanın, hayatı, düzen ve disiplin içinde olur,sorumluluk duygusu en üst düzeyde olur. Buna bağlı olarak görev ve sorumluluklar dengesi sağlanır, bencillik, aşırı hırs ve dünyaya bağlılık, yerini, sakin, huzur dolu, güven duygusunun hakim olduğu bir hayata bırakır. Nitekim Cenab-ı Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır; “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

Îslam dininin hedefi, insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. Yaptıklarının karşılığını göreceğini bilen bir insan, Allah’tan hakkıyla korkar. Kimseye kötülük etmez. Herkese iyilik eder. Adâlete riâyet eder. Nefsi için sevdiği şeyleri başkası için de sever. Nefsi için kötü gördüğü şeyleri başkası için de kötü görür. Allah’a tevekkül ve itimat eder. Büyüklerine saygılı, küçüklerine karşı merhametli olur. Tabiatı korur. Bu güzel davranışları yapan insan, ancak ilâhî dinin gözetimi ve ahirette yaptıklarının hesabını verme inancı ile mutlu olur.

Sonuç olarak; Ahiret inancı, Îslam inancının en önemli ilkelerinden biridir. Kur’an’ın ifadesiyle zerre kadar hayır yapan mükafatını görecek, zerre kadar kötülük yapan da cezasını görecektir. (Zilzal suresi, 7- 8. ayetler.) Dolayısıyla Müslüman, attığı her adımın hesabını iyi yapmak durumundadır. Însanın korkuları, şüpheleri, çaresizliği, yalnızlığı, mahrumiyeti, başarısızlığı, sevgisizliği, pek çok arzu ve isteklerinin karşılanmaması; günahlar, ızdıraplar, acılar, suçluluk duygusu, pişmanlık, hayal kırıklığı, haksızlık ve adaletsizlik gibi hallerde din, Allah ve ahiret inancı insan için en önemli bir sığınak ve ümit kaynağıdır.

yaptiklarimiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.