Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi
Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara (bit, pire, kene, sinek vb.) vektör denilmektedir.
Vektörlerle bulaşan önemli hastalıklardan bazıları şunlardır:
• Tifo, kolera, dizanteri, trahom (karasineklerle)
• Sıtma (sivrisineklerle)
• Şark çıbanı, tatarcık humması (tatarcıklarla)
• Tifüs, riketsiya hastalığı (bitlerle)
• Veba (pirelerle)
• Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (kenelerle)
Vektörlerle bulaşan hastalıkların genel özellikleri şunlardır:
• Bu hastalıklarda bulaşma için ara canlıya (vektör) ihtiyaç vardır.
• Vektörlerle bulaşan hastalıkların dağılımı bölgesel özellik gösterir. Çünkü vektörler değişik coğrafya ve iklim özelliklerinde yerleşme ve yaşama özelliğindedir.

• Sıklıkla endemik olarak bulunurlar. Vektörlerin ve hastalığın mevcudiyeti devam ettikçe hastalık yayılmaya devam eder.
• Korunmanın en önemli ilkesi, buluşma aracı olan vektörün ortadan kaldırılmasıdır. Vektörlerle bulaşan hastalıklardan korunma yolları şunlardır:
• Özellikle kırsal kesimlerde vektörler önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bölge halkına yönelik sağlık eğitimi verilerek vektörlerin hastalıkları bulaştırmadaki rolü anlatılmalıdır. Ayrıca topluma vektörlerle savaş yöntemleri öğretilmelidir.
• Bataklıklar kurutulmalı, gübrelik ve çöplükler kontrol altına alınmalı, gıda maddeleri sağlık koşullarına uygun olarak üretilip saklanmalıdır.
• Başıboş hayvanlar kontrol altına alınmalıdır.
• Aşısı olan hastalıkların aşılaması yapılmalıdır.
• Vektörle bulaşan hastalıkların bazıları ulusal (veba, sarıhumma, sıtma, kalaazar), bazıları uluslararası (veba, lekeli humma, sarıhumma) bildirimi zorunlu hastalıklar olduğu için bildirimleri mutlaka yapılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.
• Kene ısırması durumunda müdahale mutlaka sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından yapılmalıdır.

vektorlerle_bulasan_hastaliklar