VATANDAŞ,VATANDAŞLIK VE VATANDAŞLIK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI

VATANDAŞ,VATANDAŞLIK VE VATANDAŞLIK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI
Vatandaşlık;siyasi anlamda bağımsız bir devlete mensup olma demektir.Devletin unsurlarından biri olan halkı,meydana getiren fertlere “vatandaş” denir.Vatandaş mensubu olduğu devletin yasal şartlarını ve egemenliği kabul eder.Devletine karşı yükümlülükleri vardır.Askerlik yapmak,vergi vermek,kamu hizmeti görmek gibi onları yerine getirir.Vatandaş ülkesinin yönetimine katkıda bulunmak,yada ülkesine,halkına ve devletine hizmet etmek için çalışır.Ülkesi için sahip olduğu görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirir.Seçimlerde görev alır,aday olur,oy kullanır.Vatandaşlık,bireylerin baskın güçler karşısında kendisini koruyacak yasal haklara sahip olması manasına da gelir.Bireylerin,Teb’a,Kul,Taife…gibi isimlerle anıldığı dönemlerde birey hak ve özgürlükleri de henüz siyasal literatürde yer almamıştı.Bu devirlerde birey değil,toplum ve devlet esas alınırdı.Bireyin görevi olur,fakat hakkı olmazdı.1789 Fransız İhtilâli ile bu anlayışta değişiklik oldu.Bireyin de devlet karşısında dokunulmaz hakları olduğu ilan ve kabul edildi.Yayınlanan “İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi”nin 1.maddesinde her insan hukuk bakımında özgür ve eşit doğar ve böyle kalmaya devam eder denilerek insanlar arasındaki siyasal ve sosyal ayrımı öngören sınıflaşma reddedilmiştir.İşte bundan sonra dalga dalga tüm dünya yüzünde insanların eşitliği ve bazı dokunulmaz haklarından bahsedilmeye başlanmıştır.Bir ülkenin asıl sahipleri savaşta ve barışta kanını döken insanlardır.Bir ülkenin sınırları içinde yaşayan,dili,dini,ırkı … ne olursa olsun her vatandaş toplumsal hayata yaptığı katkı nispetinde ülkenin mutluluğa ve ıstıraplarına ortak olmaya devam edecektir.
Vatandaşlık bilinci;Öncelikle iyi insan olmak sonra da sorumlu ve duyarlı vatandaşlık duygusuna sahip olmak demektir.İyi insan kimdir?Yüzyıllardır,insanları;doğru,güzel,ahlaklı…vb. kavramlarıyla tanıştırabilmek için pek çok eğitici-öğretici çaba harcamış ve halen harcamaktadır.Şu ifadeler bu kavramı çok güzel açıklayan örneklerdir.
“Hayatta mesud olmak için üç şey vardır.Çalışmak,sevmek ve ümit etmek.”
“Kim ve ne olursa olsun,her ciğeri yanana su ver.”
İyi insan olmak;birlikte yaşadığımız kişilerle sağlıklı,güvenilir,sevgi ve saygıya dayalı bir düzen oluşturmak demektir.Bu da insanlarla iyi ilşkiler kurabilmeyi ve insanlara tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmayla oluşur.
“Vatandaşlık” bugün bireyin eriştiği yüksek bir seviyedir.Din,dil,ırk,cinsiyet vb. farklılıklar karşısında bireyin ezilmesine izin vermeyen bir statüdür.Dünyamızda hâlâ bireylerinin vatandaş seviyesine çıkamadığı ülkeler maalesef vardır.Ve o ülkeler medeniyetin imkanlarından yoksundur.

vatandas_bilinci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.