Uzaktan Algılama ve Mekânsal Verilerin Haritaya Aktarılması

Uzaktan Algılama ve Mekânsal Verilerin Haritaya Aktarılması
Yeryüzündeki bazı bilgilerin daha kolay algılanabilmesi için uzaktan algılama tekniklerinden yararlanılır. Uzaktan algılama yöntemleri hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden oluşur. Hava fotoğrafları, uçak ve balonlardan atmosfer içinde elde edilen görüntülerden meydana gelir. Uydu görüntüleri ise atmosfer dışındaki uydulardan elde edilir. Uydulardan yeryüzüne gönderilen sinyallere maddelerin farklı reaksiyonlar göstermesi sonucu elde edilen verilere göre madenler, bitki örtüsü, su kaynakları, akarsu ağları, jeolojik yapı vb. bilgiler daha iyi görüntülenebilmektedir. Böylece bir mekâna ait bilgiler belirli renk ya da simgelerle düzenli olarak aktarılmaktadır.
Uzaktan algılama teknikleriyle elde edilen mekânsal veriler haritaya aktarılırken temel olarak üç çeşit grafik yöntemi kullanılır. Bunlar nokta, çizgi ve alandır. Yapılar, volkan konileri ve kuyu gibi sınırları küçük olan veriler nokta olarak gösterilir. Yol, nehir, sınır, fay hattı ve kıvrım ekseni gibi verilerin gösterimi çizgi olarak gerçekleştirilir. Alan olarak gösterilen verilerin başlıcaları ormanlar, göller, jeolojik alanlar ve arazi parselleridir.
Yeryüzündeki nesnelerin veya olayların konumlarının ad-reslenebilmeleri, bu tür verilerin karakteristik özelliğidir. Bu ne-denle objelerin veya olayların konumları ve birbiriyle olan ilişkileri görselleştirilebilir ve bu görselleştirme harita olarak adlandırılır. Gerçek dünyadaki nesneler (ev, yol, dağ vb.) belirlenen kriterlere göre özetlenerek topoğrafik arazi modeli oluşturulur ve CBS içinde nokta, çizgi, alan veya hacim olarak depolanır. Topografik arazi modellerinin kartografik modelleri oluşturulur ve haritalar aracılığı ile sunulur.

mekansal_verilerin_aktarilmasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.