ULUSAL EGEMENLİK BAYRAĞININ ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

ULUSAL EGEMENLİK BAYRAĞININ ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
Mustafa Kemal Havza’da ulusal direnişi hazırlamaya koyuluyorken, Sadrazam Damat Ferit Pasa ise ingiliz Yüksek Komiserini ziyaretle Paris’te toplanan sözde barış konşeransına çağrıldıkları için teşekkürlerini sunuyor, ancak kendisinin yokluğunda padişahın güvenliğinden kaygı duyduğu için padişahın ingilizlerce korunmasını rica ediyordu! Paris konferansında da işgalci devletlerin Türkiye’yi paylaşma konusunda aralarında açık açık tartışmalarına tanık oluyordu. Örneğin Fransa delegesi, italyanların Ereğli’de kendi ayrıcalıklarına el attığından yakınarak, Anadolu’daki Fransız ulusal haklarını pazarlık konusu yapmayacaklarını söylüyordu. Osmanlı Sadrazamı ve görüşme kurulunun öbür üyeleri ise bunları yalnızca dinliyorlardı. Damat Ferit bunun da ötesine giderek, Padişahtan Mustafa Kemal’in istanbul’a dönmesinin sağlanmasını istiyor, bunu işgal devletlerine söz verdiğini bildiriyodu. Paris’teki Osmanlı görüşme kurulunun bir başka önde gelen üyesi Rıza Tevflk Bey de, ingilizlere şu açıklamada bulunuyordu: “Osmanlı Devleti temsilcileri olarak konferansa getirdiğimiz isteklerin aşın olduğunu, gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. Bunları halkı yatıştırmak için söylüyoruz. Ancak Batının devlet adamları bu ‘içe dönük amacımızı’ anlamayıp bize kızdılar. Gerçekten de biz. Anadolu’da Halife’nin etkisinin korunmasından başka birşey istemiyoruz.”
Osmanlı sadrazamı Damat Ferit Paris’ten eli boş, hakarete uğramış olarak istanbul’a dönmüştü. Ama Halife – Sultan Vahdettin The Morning Post gazetesine verdiği bir demeçte, “Ben, babam Abdülmecit gibi hep ingiltere’nin dostu oldum, ingiltere’ye hayranlık besledim, ingiltere’nin insaf ile adaleti sağlayacağına inanıyorum.” diyordu. Damat Ferit de tutumunu sürdürüyor, Anadolu’daki oluşumu kargaşa olarak niteliyor, Sivas’ta toplanacak ulusal kongrenin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor, yasaklanmasını istiyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.