Türk Vatandaşlığı Hakkında Kısa Bilgi

Türk Vatandaşlığı Hakkında Kısa Bilgi

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Anayasamızda “Türk Vatandaşlığı” şöyle açıklanıyor:

“Madde 66.-Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

Türk babanın veya Türk annenin çocuğu Türk’tür.Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.”

“Türk Vatandaşlığı Kanunu”Türk vatandaşlığının kazanılmasını üç kategoride ön görmektedir.

  1. Kanun yolu ile vatandaşlığın kazanılması:Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan yada Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
  2. Doğum yeri ile kazanılan vatandaşlıklar:Türkiye’de doğan ve vatandaşlığını ana babasından doğumla kazanmayan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşlarıdır.
  3. Evlenme ile kazanılan vatandaşlık:Bir Türk’le evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına geçmek istediğinde isteği 42.madde de gösterilen şekilde bildirdiği veya vatansız bulunduğu veyahut evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği takdirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

“Dördüncü Bölüm

evlenmede vatandaşlıkla ilgili beyan

madde 42:5ve 19. maddelerdeki beyanlar.

b)Evlenme,evlendirmeye yetkili yabancı makamlar önünde yapıldığı takdirde evlenmeyi tescil ile görevli Türk makamlarına,evlenme akdinde başlayarak bir aylık süre içinde,yazılı olarak yapılır.

Birinci fıkraya uygun olarak yapılan beyanı alan makam evlendirmenin tesciline ait muameleli evrak ile birlikte,bunu ilgili nüfus memurluğuna gönderir.”

Çifte vatandaşlık hakkında görüşleri alınır.

türk vatandaşlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.