Trafik Kazalarının Sebepleri Hakkında Kısa Bilgi

Trafik Kazalarının Sebepleri Hakkında Kısa Bilgi

Trafik kazaları insan, araç, yol ve iklim koşullarından kaynaklanmaktadır. Trafik kazalarının oluşmasında sürücü, yaya, yolcu olarak insan faktörü % 99 oranında etkilidir. (Resim 1.20). Araç, yol ve iklim koşullarından kaynaklanan trafik kazaları ise % 1 oranıyla düşük düzeydedir.

Trafik kazalarının en önemli nedeni sürücülerin sorumsuz ve dikkatsiz davranışlarıdır. Sürücülerin araç kullanırken yaptığı hataların başlıcaları şunlardır:
• Hız yapmak,
• Trafik kurallarına uymamak,
• Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
• Yorgun ve uykusuz olmak,
• Görme bozukluğu olduğu hâlde gözlük kullanmamak,
• Dikkatsiz davranmak,
• Takip mesafesine uymamak,
• Öndeki aracı hatalı geçmek,
• İlk geçiş hakkına uymamak,
• Hatalı dönüş yapmak,
• Şerit ihlali yapmak,
• Hatalı biçimde durmak ve park etmektir.
Alkol, sürücüler üzerinde uyarıcı ve uyuşturucu olmak üzere iki türlü etki yapar. Alkolün uyarıcı etkisi, sürücünün kendine aşırı güven duymasına ve cesaret kazanmasına neden olur. Bunun sonucu olarak sürücüde hız isteği artar. Çabuk heyecanlanma, sinirlenme, saldırganlık gibi durumlar görülür. Alınan uyarıcı maddeler de bu tür etkiye neden olur.
Bir süre sonra da alkolün uyuşturucu etkisi ortaya çıkar. Alkol alındığında kandaki oksijen azalır. Beyin, yeterince oksijen alamadığı için fonksiyonlarını yitirmeye başlar. Dolayısıyla sürücünün denge, görme ve işitme fonksiyonlarında zayıflama belirir. Sürücüde; yorgunluk, dikkat azalması, hafıza kaybı olur. Uykusuzluk, uyuklama, tepkisizlik, ani karar verememe durumları görülür. Bu durumdaki sürücü, aracının kontrolünü sağlayamaz. Diğer araçlarla arasındaki uzaklığı ayarlayamaz. Trafik kurallarına, trafik işaret ve levhalarına dikkat edemez. Her an bir kaza ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, alkol alan sürücülerin araç kullanmaları son derece tehlikelidir. Ayrıca uyuşturucu madde ve bazı ilaçların kullanılması da sürücüde buna benzer durumların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu nedenlerle sürücülerin bu maddeleri alması ve araç kullanmaları yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında, Karayolları Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmaktadır.
Bazı ilaçlar da tıpkı alkol ve uyuşturucu gibi etkiye sahiptir. Bu ilaçları alan sürücülerde uyku hâli, dikkat dağılması veya aşırı heyecan, sinirlilik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu tür ilaçlar, alındığında araç kullanılmamalıdır. Gerekli önlemler alınarak, denetimler sıklaştırılarak sürücülerin ilaç, alkol ve uyuşturucu alarak trafiğe çıkmaları engellenmelidir.
Yayaların kusurlu davranışlarıysa trafik kurallarını bilmemek, trafik polisi ve trafik işaretlerine uymamak, kontrolsüz olarak taşıt yoluna aniden inmek, geçiş hakkına uymamak, araçların önünden veya arkasından taşıt yoluna girmek, yolda oynamak, kırmızı ışıkta geçmek, yaya geçitlerini kullanmamak, taşıtlara asılmak şeklinde sıralanmaktadır.
Yolcuların kusurlu hareketleri de hareket hâlindeki taşıtlara inip binmeye çalışmak, ayakta yolculuk yaparken tam tutunmamak, araçlara sol kapısından binip inmek, taşıttan el, kol, baş, gövde çıkarmak, üzeri açık taşıtlarda yük üzerinde yolculuk yapmak şeklinde sıralanmaktadır.
Araçlara ait kusurlar fren ve lastik patlaması, fren arızası, rot çıkması, ışık, aktarma ve aks sistemlerindeki çeşitli arızalar, motor arızaları, far, sinyal lambalarının ve cam sileceklerinin çalış-maması, far ayarlarının bozuk olması olarak görülmektedir.
Yol kusurları ise; yol çökmesi, yapım hataları, işaretleme eksikliği, yüzey bozuklukları şeklinde

ifade edilmektedir.
İklim koşulları da kazalara neden olabilmekte; sis, yağmur, kar ve buzlanma gibi durumlar kara yolunun kullanımını zorlaştırmaktadır (Resim 1.21). Bu iklim koşullarında görüş güçleşmekte ve yol kayganlaşmaktadır. Sürücüler sisli havalarda sis lambalarını yakmalı, yolun kayganlaştığı du-rumlarda patinaj zincirlerini takmalıdırlar.
Aşırı sıcak havalar da kazalara neden olabilmektedir. Sıcak hava uykuya neden olabileceğinden sık mola verilmeli, yüz yıkanmalıdır. Güneş ışığına karşı güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
Trafik kazaları çok ciddi kayıplarla sonuçlanan olaylardan biridir. Trafik kazaları ölümler, yara-lanma ve ciddi ekonomik zararların yanında maruz kalanlarda önemli ruhsal sorunlara da yol açabilmektedir. Özellikle çocuklar yakınlarının kaybı ya da sakatlığı nedeniyle dolaylı olarak, kendileri kazaya karışmışlarsa direkt olarak kazalardan en fazla etkilenen kesimi oluştururlar. Kazaya karışmış çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu, kronik depresyon, uyku bozuklukları, duygusal dengenin bozulması, öfkeli, gergin ve yıkıcı kişilik özellikleri görülebilir. Çocuklar, disosyatif bozukluklar (kişide kimlik, bellek, algı ve çevre ile ilgili duyumlar gibi normalde bir bütün hâlinde çalışan işlevlerin bütünlüğünün bozulması) gösterebilirler. Ayrıca akademik başarı bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon bozuklukları gözlenebilir. Bazı kişilerde, aşırı kaderci ve mistik bir ruhsal yapıya dönüşme gibi değişikliklere de rastlanabilir.

trafik-kazalarinin-sebepleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.