Tanzimat Dönemi Yapılan İşler Hakkında Kısa Bilgi

Tanzimat Dönemi Yapılan İşler Hakkında Kısa Bilgi

Tanzimat Dönemi Yapılan İşler (1839-1876) :

1. ) Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi.
2. ) Askerlik, Osmanlı tebaasındaki bütün erkekler için vatan görevi oldu.
❖ Islahat fermanı ile azınlıklar kurtuldu (Nakd-i Bedel uygulaması)
3. ) Avrupa’dan ilk kez yasa getirildi. İlk gelen yasalar Ceza ve Ticaret yasalarıdır.
Fransa’dan alındı.
4. ) Mecelle hazırlandı. (Ahmet Cevdet Paşa hazırladı.) İlk Osmanlı medeni kanunudur.
5. ) İlk modern mahkemeler açıldı. (Nizamiye Mahkemeleri) Uyarı:Hukukta eski sistemler kaldırılmadığından karışıklığa yol açtı ve hukukta ikililikler başladı.
6. ) Kızlara ilk kez eğitim hakkı verildi. (Ortaokul-Lise) Karma eğitim yok.
7. ) Darül Muallimat (Kız Öğretmen okulu) açıldı. İdadi seviyesinde.
8. ) Yabancı okullar açıldı. (Robert Koleji, Sen Benuva) Yabancı okullar sorunu
başladı.
9. ) Encümen-i Danış (Dil-Tarih Fak.)
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilimler) Ziraat Mektebi
❖ Eğitimde alanlaşma vardır. Klasik eğitim anlayışı yavaş yavaş terk ediliyor.

10. ) Darül Fünûn açıldı. İlk üniversite, pozitif bilimler verildi.
11. ) Maarif teşkilatı kuruldu. (Eğitim Bakanlığı)
Uyarı:Medreseler ve medreselerin masrafını karşılayan vakıf teşkilatı kapatılmadı. Eğitimde ikililikler başladı.
20

12. ) İlk dış borç alındı. (1854 Kırım savaşı döneminde, İngiltere ve Fransa’dan alındı.)
13. ) İlk telgraf hattı döşendi.
14. ) İlk kağıt para basıldı. (Kaime)
15. ) İlk demiryolu döşendi.(İzmir-Aydın arası)
16. ) İlk özel gazete basıldı. Tercüman-ı Ahval. (Kurucusu Agah Efendi- Şinasi
Cerideyi Havadis (Yarı Resmi)
17. ) Avrupa tarzı edebi ürünler geldi. (Roman, Tiyatro, Piyes…)
18. ) İlk bankalar açıldı.
Bank-ı Dersaadet
Bank-ı Osmaniye (Darphane görevini de yapar.)
19. ) İl meclisleri açıldı.

❖ Taşrada yöneticilere yardımcı olan yerel halktan seçilmiş meclistir.
❖ Islahat fermanı ile gayrimüslimler de il meclislerine girdiler.
20. ) Avrupa’ya gönderilen öğrenciler döndü. Böylece Genç Osmanlılar grubu ortaya çıktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.