Tanımlama
Bir kavramın ya da varlığın ne olduğunu bildiren cümlelerdir.
“Bu nedir?” sorusunun cevabı olan cümlelerdir.
• Kara: Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümüdür.