Tanık Gösterme
Bir düşünceyi inandırıcı kılmak ve kanıtlamak için, o düşünce sahasında yetkin kişilerin görüşlerine yer vermektir.
Kişilerin görüşleri direkt veya dolaylı bir anlatımla paragrafta bulunur.
Uyarı: Bir paragrafta tanık göstermeden söz edebilmek için, paragrafta mutlaka
bir düşünce olmalıdır.