Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
BİLİM BİYOLOJİ FEN

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir?

Eşeyli Üreme ve Çeşitleri Nelerdir? Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleştirilmesiyle yeni bir canlının oluşturul­masına eşeyli üreme, üreme hücrelerine ise gamet denir. Bütün canlıların gametleri haploid (n) sayıda kromozom taşırlar. Eşeyli üreyen canlıların büyük çoğunluğunda gametler mayoz bölünmeyle oluşturulur. İstisna olarak su yosunlarında, çiçeksiz bitkilerde, bazı basit ya­pılı hayvanlarda ve erkek arılarda gametler monoploid (n) …