SOSYAL VE SAĞLIK ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR

SOSYAL VE SAĞLIK ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR
1. Nüfus Politikası
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde ülkenin nüfusu en önemli meselelerinden birini oluşturmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar devamlı savaşlarda hem topraklarını hem de nüfusunun önemli bir bölümünü kaybetmişti. Kurtuluş Savaşı’nda da nüfus kaybı devam etmiştir. Bu süreç sonrasında Cumhuriyetin başlarında ülke nüfusunun yaklaşık % 75’i köylerde yaşamakta ve nüfusun çoğunluğunu da çocuk, kadın, yaşlı ve gaziler oluşturmaktaydı.
Atatürk Döneminde Ülke Nüfusunu Artırmak Amacıyla Alınan Bazı Tedbirler ve Sonuçları
• 1929’da fazla çocuk sahibi olana ileler yol vergisinden muaf tutuldu.
• 1930’da ülkenin bir çok yerine doğumevi kuruldu,fakirlere ücretsiz ilaç dağıtıldı.
• 1931’de altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.
• 1932’de nüfus artışını istenen seviyeye çıkartmak, anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmek için alınması gerekli önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonu kuruldu.
• 1934’te Türkiye’ye yönelik göçleri teşvik amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirildi.
• 1936’da çok çocuklu ailelere,hazineye ait topraklardan tarla bağışlandı.
• 1936’dadoğumkontrolünüsağlayanilaçvearaçlarınkullanılmasıyasaklandı.
İlk zamanlarda gerek ülke savunması ve gerekse üretim için ülkenin nüfusa özellikle ihtiyacı olduğundan özendirme politikaları izlenmiştir. Fakat ülkede nüfus artışının olması, bazı bölgelere
istenenin üzerinde göçün gerçekleşmesi, bu tür göçlerin bir türlü engellenememesi ve bu konuda
arzulanan düzeyde planlanlama yapılamaması beraberinde bazı sorunları getirmiştir.
Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri vardır. Nüfus, ülke savunmasının da önemli faktörlerinden biridir. Ayrıca uzun savaş yılları nedeniyle gittikçe azalan nüfusun, geniş yurt topraklarına göre ekonomik, sosyal, askerî savunma vb. yönlerden olumsuz bir etki yarattığı görülüyordu. Bu yüzden Atatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izledi.

1927’den 1950’li yıllara kadar nüfus artışını teşvik edici politikalar yürütülmüş, bu politikaların esas sonuçları, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda alınmıştır. Çağdaş tekniklerle ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927’de 13.648.270 olan Türkiye nüfusu, 1935’te 16.158.018, 1950’de 20.947.188, 1965’te 31.391.421, 1980’de 44.736.975, 1997’de 62.865.574, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla da 73.722.988 kişiye ulaşmıştır. Türkiye nüfusunun, 1927’den 2010 yılına kadar geçen süreçte yaklaşık 5,5 kat arttığı anlaşılmaktadır.
www.tuik.gov.tr (Derlenmiştir.)
Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen nüfusu artırma politikasının neden ve sonuçlarını metinden yola çıkarak analiz ediniz.

2. SağlıkAlanında Yapılan Çalışmalar
Devletin en önemli görevlerinden birisi de halkının sağlığını korumaktır. Mustafa Kemal Atatürk, diğer alanlarda olduğu gibi sosyal bir devlet anlayışı gereği sağlık alanında da önemli çalışmalar yürüttü. 1920’de Sağlık Bakanlığı kuruldu. 1924’te Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’da Numune Hastaneleri açıldı. 1930’da Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile verem, sıtma, kolera, veba, tifo, çiçek, menenjit, kızamık ve trahom gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatıldı. Türk milletinin sağlığını tehdit eden ve nüfusu eriten bulaşıcı hastalıklarla mücadele edildi. Bu amaçla ülkede aşı üretimi başlatıldı. Sıtma hastalığı ile ilgili bataklıklar kurutulmuş, aşılama kampanyaları gibi koruyucu hekimlik uygulamalarına büyük önem verildi. Sağlık personeli ihtiyacını karşılamak üzere okullar açılmıştır.
Atatürk halkın sağlığının korunması konusunda şöyle demiştir: “Nüfusumuzun korunması ve artırılması amacını önemle göz önüne koyarım. Halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Verimli ve doğurgan olan Türk milleti sürekli ve bilimsel sağlık özenine erişince Türk vatanını hızla dolduracak ve şenlendirecek kuvvette olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. ..Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir. Cumhuriyet Hükûmeti’nin başlı başına bir esas olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımına, gittikçe araçlarını artıran bir genişlikle devam olunması gerekir ve önemlidir…Her çeşit sağlık savaşımını, mümkün olan derecede çabuk ve geniş birşekilde izlemek, başlıca hedeflerden olmaya lâyıktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.