Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımilli

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misakımilli
Mustafa Kemal Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden inançlarını kaybetmemelerini ve millî amaçlar etrafında azim ve bilinçle çalışmalarını talep etti.Ayrıca İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisinde bir Müdafaa i hukuk grubu kurulmasını, Misakı millî (Millî And)’nin kabul edilmesini istedi. Mustafa Kemal’in amacı, padişah ve İtilaf Devletlerine, Millî Mücadele’nin tüm halk tarafından benimsendiğini göstermekti. Mecliste millî ruhu oluşturabilmek ve Meclisin millî kararlar alınan bir merkez olmasını sağlamaktı.
Misakımillî ile Millî Mücadele’nin ilkeleri belirlenmiştir, millî ve bölünmez bir Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararlar Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Millî Mücadele’nin siyasi programı niteliğinde olan Misak ı millî’nin kabulü ile Türk milletinin kabul edebileceği barış şartları belirlenmiştir. Türk halkının bağımsızlık ve ülke bütünlüğünün korunması konularındaki kararlılığı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Samsun’a çıktığı andan itibaren Millî Mücadele’yi organize etmeye başlayan Mustafa Kemal, bir plan dâhilinde uygulamaya geçmiştir. Verilecek olan mücadelenin millî birlik ve beraberlik ile başarıya ulaşacağına inanıyordu. Bunu gerçekleştirmek için Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlayıp Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlemiştir. Millî iradeyi hâkim kılmak için birleştirici ve bütünleştirici olmaya çalışmıştır.

misak-i-milli-kararlari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.