Sivas Kongresi

Sivas Kongresi
Erzurum’daki çalışmalarını tamamlayan Mustafa Kemal Erzurum’dan ayrıldıktan sonra 2 Eylül 1919’da halkın büyük
sevgi ve iltifatı arasında Sivas’a geldi. Burada yapılacak olan kongre bütün Anadolu’yu ve Trakya’yı temsilen toplanacaktı. Amaç vatanının tamamının birlik içinde hareket etmesini sağlamak ve tek elden Millî Mücadele’yi gerçekleştirmekti.

Sivas’ta kongre hazırlıkları sürerken İstanbul Hükûmeti kongreyi engellemek için Mustafa Kemal’in tutuklanması emrini verdi ancak Mustafa Kemal’in aldığı tedbirler sonucu bu çalışmalar sonuçsuz kaldı. Tüm bu olumsuz havaya rağmen kararlılığından ve milletine olan inancından ayrılmayan Mustafa Kemal, kongrenin toplanması çalışmalarını büyük gayretle sürdürdü. 4 Eylül’de açılan kongre 11 Eylül 1919 günü alınan kararları açıkladı.
Kongrede vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığın sağlanması konusunda, Erzurum Kongresi’nde alınmış olan kararlar aynen kabul edildi. Anadolu’da ve Rumeli’de kurulmuş olan bütün Millî Cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını aldı. Bunda amaç, ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yürütmekti. “Vatanın herhangi bir parçası hükûmetçe terk ve ihmal edildiği takdirde, bir geçici hükûmet kurularak idarenin millet adına ele alınacağı” belirtildi.
Kongrede bazı delegeler, içinde bulunulan durumdan yalnız kendi gücümüzle kurtulacağımızdan şüphe ederek Amerika mandasının kabulünü istediler. Manda yönetimi;
bağımsız olma olanağından uzak geri kalmış milletlerin Sivas Kongresinin toplandığı bina
uygar devletler düzeyine ulaşıncaya kadar Batılı devletler tarafından korunması anlamına geliyordu. Gerçekte yüzyıllardır bu devletlerin gerçekleştirdiği sömürgecilikten farkı yoktu. Mustafa Kemal bu gerçeğin farkında olarak manda ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir:
“Mandanın anlam ve gayesinin bu olmadığı bir gerçektir. Her zaman yapılacak yardımları memnu-niyetle karşılarız. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığı ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya gizli emelleri olmasın.”[Kemal Atatürk, Nutuk, s. 78 (Düzenlenmiştir.)]
Uzun tartışmalardan sonra manda fikri bir daha gündeme gelmemek üzere reddedildi. Tarih boyunca hür yaşamış bir milletin manda fikrini kabul etmesi mümkün değildi.
Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri de Mebusan Meclisinin derhal toplanmasıydı. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması ve aldığı kararlar ise son derece önemliydi.

sivas-kongresi

sivas-kongresi-binasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.