Sakarya Meydan Savaşı

Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos -13 Eylül 1921)
Kütahya – Eskişehir Savaşlarından sonra Türk kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermemek için geri çekilmesi üzerine Yunan ordusu hızla ilerlemiş ve Sakarya Nehri’nin batısında beklemeye başlamıştı.
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustosta Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Polatlı’da karargâha gelerek savunma hatlarını incelemiş ve gerekli önlemleri almıştı.
Kral Constantine’in Kütahya’da Yunan askerlerine Ankara’yı hedef gösteren emri ile saldırıya geçen Yunan ordusu 14 Ağustosta Sivrihisar’ı ele geçirdi. Yunan kuvvetleri 23 Ağustosta Sakarya’nın doğusuna geçtiler. Asıl savaş o gün başladı. 100 km genişliğindeki cephede çok sıkıntılı anlar yaşandı. Özellikle Polatlı, Haymana ve Çaldağı taraflarında Yunan ordusu çoğu zaman savunma hatlarımızı aştı. İsmet Paşa yine Batı Cephesi komutanı olarak ordunun idaresinden sorumluydu. Kazım (Özalp), Şükrü Naili (Gökberk), Kemalettin Sami, Fahrettin (Altay), İzzettin (Çalışlar) ve Derviş Paşalar büyük kahramanlıklar gösterdiler.
Başkomutan Mustafa Kemal, dünya askerlik tarihine giren “Topyekûn Savaş” taktiği ile Türk ordusuna moral kazandıran şu sözleri bu sırada söyledi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Onun için, küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındakinin çekildiğini gören birlikler, ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya mecburdur.”1
Mustafa Kemal’in emrine uygun olarak savunma hatları kırıldıkça Yunanlıların karşısına yeni hatlar oluşturuldu. Sol kanattaki Türk kuvvetleri Ankara’nın 50 km güneyine kadar çekildiler. Batıya doğru kurulmuş olan Türk cephesi yön değiştirerek güneye döndü. Türk ordusu Mustafa Kemal’in uyguladığı bu taktikle üstün düşman kuvvetlerini yıprattı. 5 Eylülde Yunanlılar iyice zayıfladı ve 10 Eylülde Türk kuvvetlerinin karşı taarruzu başladı.
Türk kuvvetlerine karşı tutunamayacaklarını anlayan Yunanlılar geri çekilmeye başladılar. 13 Eylülde Sakarya’nın doğusunda hiç bir Yunan askeri kalmadı. Yunanlılar Eskişehir, Kütahya ve Afyon çizgisinegeriçekildiler.23Ağustostan13Eylülekadar22gün22gecesürenbusavaşTürktarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Sakara Zaferi ile Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı ve Yunanlılar savunma durumuna geçtiler. Böylelikle 1683 Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan ve asırlarca süren Türklerin geri çekilişi bu savaşla durduruldu ve bundan sonra Türk ordusunun ilerleyişi başladı.
Ayrıca Sakarya Zaferi’yle Anadolu’daki savaşı Türk ordusunun kazanacağını anlayan devletlerle aşağıdaki etkinlikler içerisinde verilen siyasi antlaşmalar imzalanmış ve TBMM’nin dış politikadaki saygınlığı artmıştır.

sakarya-meydan-savasi

baskomutan-mustafa-kemal-pasa-sakarya-savasinda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.