Osmanlı’da Düşünce Akımları Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı’da Düşünce Akımları Hakkında Kısa Bilgi

DÜŞÜNCE AKIMLARI

Düşünce akımları devleti dağılmaktan kurtarmak için ortaya çıktı. Toprak kopmasına bağlı olarak değişikliğe uğradılar.Ama sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğunu dağılmaktan kurtaramadılar.
1. ) Osmanlıcılık (Panosmanizm) :
Fikir gayrimüslimleri hedef alır. Osmanlı tebasında yaşayan herkes, din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın Osmanlı vatandaşıdır.
• Fikri Savunanlar: Genç Osmanlılar (Jön Türkler)
• Fikrin devlet politikası olduğu dönem: I.Meşrutiyet (1876-1878)
• Osmanlıcılık politikasına uygun olarak yapılan işler:Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyetlerdir.
• Fikrin ölüşü; I.Balkan Savaşı sonrasında Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesidir.( Son Gayrimüslim toprağının kopuşudur.)
2. ) İslamcılık (Ümmetçilik-Panislamizm) :
İslam dünyasını bir bayrak altında toplamaktır.
• Fikri savunan II.Abülhamit.
• Fikrin devlet politikası olduğu dönem; İstibdat Dönemi (1878-1908)
• Fikrin doğuşu; İslamın doğuşudur.
• Fikrin ölümü; I.Dünya Savaşında Kanal Cephasinde Arapların Osmanlıya İhaneti ile gerçekleşti.
3. ) Turancılık (Türkçülük-Pantürkizm) :
23

Türk dünyasını bir bayrak altında toplamaktır.
• Fikrin savunucusu; İttihat ve Terakki Cemiyeti . (Enver Paşa)
• Fikrin devlet politikası olduğu dönem; II.Meşrutiyet
• Mustafa Kemal’in önderliğinde akım gerçekçi bir hal alarak Anadolu Milliyetçiliğine dönüştü..
• Milliyetçilik akımı ile gelmiştir.
• Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması akımın getirdiği en önemli sonuçlardır.

4. ) Batıcılık (Çağdaşlık-Modernleşme-İnkılapçılık) :
Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumların kaldırılıp yerine yeni kurumların getirilmesidir.
• Osmanlı, Avrupanın üstünlüğünü 1718 Lale Devrinde kabul etti.(III.Ahmet -Gerileme-Lale Dönemi)
• Avrupa tarzı ilk ıslahatlar bu dönemde başladı.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinde Milliyetçilik ile birlikte Batıcılık da vardır.
5. ) Adem-i Merkeziyetçilik :
II.Meşrutiyet döneminde yaşayan Prens Sebahattin tarafından savunuldu. Savunulan fikir eyalet sistemidir. Yükseliş dönemine özlem duyuyor. Asla devlet politikası olamadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.