Osmanlı’da Devlet Yönetimi Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı’da Devlet Yönetimi Hakkında Kısa Bilgi

❖ Devletin başı; Sultandır. (Devlet başkanı, Başkomutan ve Örfi hukukun başıdır. Son söz sultanındır.)
❖ Sultana danışmanlık yapan meclis; Divan-ı Hümayun’dur (Kurucusu : Orhan Bey, kaldıran: II.Mahmut’)
❖ Divan-ı Hümayun Üyeleri:

❖ Sultan; Divan başkanıdır. (Ferman, Berat, Kanunname,Adaletname hazırlar)
! Fatih’ ten itibaren divan başkanı veziriazamdır.
❖ Vezir-i Azam( sadrazam); Sultanın vekilidir.
– Devlet mührünü taşır
❖ Vezirler; Vezir-i Azamın yardımcılarıdır.(bugünkü devlet bakanları)
❖ Defterdar; Maliye bakanıdır. Gelir-gider dengesini ayarlar.
❖ Kazasker; Adalet ve eğitim bakanıdır.

– Kadı ve müderrisleri atar
– Kadının verdiği hükmü bozabilir. Yani temyiz mahkemesidir.
❖ Nişancı; Divan görüşmelerini kayıt eder.
– Fethedilen toprakları kayıt eder(tapu-kadastro işleri)
– Dirlik-tımar(ikta) topraklarını dağıtır.
– Sultanın tuğrasını taşır. (Sultanın imzası).
11

❖ Reisül Küttap; Yazışma işleri ile ilgilenir(bugünkü dış işleri bakanıdır)
❖ Kaptan-ı Derya; Donanma komutanıdır. (ilk Barbaros Hayrettin Paşa)
❖ Şeyhülislam; Devlet işlerinin dine uygunluğunu kontrol eder. Fetva hazırlar ve müftüleri atar.
O I.Selim ( Yavuz Sultan Selim ) Mısırın fethi işe halifeliği üzerine aldı, böylece devlet teokratik bir anlayışa sahip oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.