Örneklendirme
Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için örneklere başvurmaktır.
Soyut haldeki düşüncenin somut hale getirilmesidir.
Uyarı: Bir paragrafta örneklendirmeden söz edebilmek için, paragrafta mutlaka
bir düşünce olmalıdır.