Mustafa Kemal Milli Mücadele’yi Hangi Amaçlarla Başlatmış

Atatürk Diyor ki…

Efendiler! 16 Martta İstanbul işgal edilir edilmez aldığım tedbirlerarasında bazı tedbirlervardı ki on­ları BMM’nin ilk açılışında anlattığım için burada yenidenaçıklamadım.

Bu tedbirler arasında en önemlisi, olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara’da toplanma­sını sağlama konusundaki millî ve vatani görevi-mizeaitkararvebukararınuygulanmasıdır.

Efendiler! Bu konu üzerinde iki gün kadar komutanlarla makine başında görüşerek düşüncelerini aldım. Bu ilk yazdığım müsveddede “kurucu meclis” (meclisimüessisan) deyimini kullanmıştım. Maksadım da toplanacak meclisin ilk anda rejimi değiştirme yetkisine sahip olmasını sağlamaktı. Fakat bu deyimin kullanılmasındaki maksadı gereğince açıklayamadığım ya da açıklamak istemediğim için halkın alışkın olmadığı bir deyimdir, gerekçesiyle Erzurum ve Sivas’ta uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkiye sahip bir meclis deyimini kullanmakla yetindim.

Mustafa Kemal Milli Mücadele'yi Hangi Amaçlarla Başlatmış