Muradhan ile Selvihan (Billur Köşk) Özeti

Muradhan ile Selvihan (Billur Köşk)

Yazar daha önceki hikayede olduğu gibi başlangıcı yoğun tasvirlerle yapmaktadır.Dogayla ve billur köşkle ilgili ayrıntılı bilgiler vermenin yanı sıra köşkün doğa ile ilişkisini de nakleder.

Hikayemizin kahramanlarından biri olan Selvihan köşkte oturan beyin tek kızıdır.Tek çocuk olayını bu hikayede de görüyoruz.Yazar bu şekilde karakterlerin değerini arttırmayı düşünmüş olabilir.Yine önce ki hikayede olduğu gibi kızın güzelliği ve meziyetleri dillere destandır.Bey,tek kızının evlenip gitmesine gönlü razı gelmediğinden nice istekleri geri çevirmiştir.

Diğer kahramanımız Muradhan ise yine meziyetleri ile dillere destandır.Semahı ile ünlü bir aşiretin göz bebeğidir.Muradhan ile Selvihanın karşılaşmaları da bir semah gösterisi sırasında olur.Selvihan bey kızı olarak,aşiretin gecesine konuk olarak çağırılır ve Muradhan’ı orada tutuğu semahla herkesi olduğu gibi Selvihanıda kendisine hayran bırakır.

O geceden sonra oraya ayrılık girer,Muradhan’ın aşireti göç eder ama Selvihan aklı onda kalmıştır.Selvihan’ın sevdası içinde dayanılmaz olunca semah isterim diye dileğini söylüyor.Aramalar sonunda Murad’ın aşireti bulunur ve Selvihan tekrar Muradhan’ı görmek fırsatına erişir.Burada beklenen buluşma gerçekleşir ve iki sevdalı içinde bulundukları zor durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürler,bir tarafta sevda diğer tarafta birbirlerinden vazgeçemezlerse Beyin gazabı vardır.Sonunda Muradhan bir çözüm bulur.Selvihan köşke dönüp yol gözlemeye başlar.Bir süre sonra Muradhan bulduğu çözünle Billur köşke girmeyi başarır.

“Muradhan sözünü tutmuş,Billur köşke girmişti işte
Ne ki Selvihanın suretini görmeye kendini feda etmişti
Bundan böyle saray gecelerinde yalnızca bir köçekti”

Böylece aşkları birbirlerine dokunmadan,uzaktan sadece bakışlarında devam etti.Bey bir gün kızını bir beyin oğluna vermeye mecbur edildi.Ancak durumu ikisi de kaldıramıyacaklardı.Selvihan evlenmemek için kendisini zehirler.Muradhan raksının en kıvrak yerinde kendini hançerler.Böylece Billur köşkte ki düğün yerini ölüme bıraktı ve köşkte söylencelere karıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.