Münazaranın yararları hakkında kısa bilgi
• Öğrencilerin daha iyi yetişmesini, daha doğru düşünebilmesini, araştırma yapabilmesini sağlar.
• Öğrenciyi, ders kitaplarının dışında diğer eserleri okumaya yönlendirir.Öğrencinin başka kaynakları araştırıp değerlendirmesini sağlar.
• Öğrencilerin konuşma kuralları doğrultusunda konuşmasını sağlar.
• Öğrencilere toplum karşısında, inandıkları bir düşünceyi, inançla ve özgürce savunma alışkanlığı kazandırır.
• Konuşmacılara güven duygusu verir ve onların kişiliklerini güçlendirir.

munazara