Milli Cemiyetler Hakkında Kısa Bilgi

Millî Cemiyetler
Milletimiz Kuvayımilliye birlikleri ile işgal güçlerine silahla direnirken haklı davasını halkımıza ve dünyaya duyurmak için çeşitli cemiyetler kurdu. Millî cemiyetler olarak adlandırılan bu kuruluşların ortaya çıkışında halkımızın işgaller karşısında alınacak tedbirleri belirlemek üzere topladıkları yerel ve bölgesel kongreler etkili oldu. Millî cemiyetler Kuvayımilliye birliklerini destekledi, mitinglerle işgalleri protesto etti, gazete ve dergiler yayınlayarak halkı bilgilendirdi. Şimdi millî cemiyetlerden bazılarını öğrenelim.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İstanbul’da kuruldu. Elazığ’da ve Erzurum’da şubeler açtı. Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini engellemek için mücadele etti. Cemiyet basın yayın yoluyla Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu dünyaya duyurmayı hedefledi.
Trakya Paşaeli Cemiyeti: Edirne’de kuruldu. Cemiyetin amacı, Trakya’daki Yunan işgalini önlemekti.
Kilikyalılar Cemiyeti: İstanbul’da kuruldu. Çukurova ve çevresindeki işgallere karşı direniş gösterdi. Çukurova bölgesinin Türk toprağı olduğunu savundu, Fransızların ve Ermenilerin bölgeyi işgaline karşı direndi.
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Karadeniz kıyılarımız üzerindeki yabancı emellerine tepki olarak ortaya çıktı. Merkezi Trabzon’du. Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Pontus devletini kurmak isteyen Rumlara karşı mücadele verdi.
Cemiyetlerin genellikle İstanbul’da kurulmuş olmasının ve burada faaliyet göstermesinin sebepleri ne olabilir?
Cemiyetlerin faaliyetlerini dikkate aldığınızda vatanımız hangi tehlikelerle karşı karşıya bulunmaktadır?
Bu cemiyetlerden başka, İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti, Millî Kongre Cemiyeti gibi cemiyetler de kurulmuştur. Cemiyetler birbirinden ayrı ve bağımsız olarak kurulmuşlardı. Vatanın kurtuluşu için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek gerekiyordu. Bu sebeple Sivas Kongresi’nde millî cemiyetler birleştirilmiş, tek çatı altında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını almıştır. Bu cemiyet vatanımızın tamamının birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığının sağlanması yolunda çalışmıştır.

milli-cemiyetler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.