Liderlik İçin Gerekli Yetenekler Hakkında Kısa Bilgi

Liderlik İçin Gerekli Yetenekler Hakkında Kısa Bilgi

LIDERLIK IÇIN GEREKLI YETENEKLER

Aşağıda sıralanan yetenekler listesi, etkili ahlaki liderlik için gerekli olduğuna inanılan özelliklerden oluşmaktadır. Stok’larda çalışan bireyler bu yetenekleri geliştirdiklerinde, kurumlarının, sürdürülebilir bir dünya uygarlığına doğru giden değişim sürecinde önemli bir ahlaki liderlik rolü oynamalarını sağlayabileceklerdir.

Bu yetenekler önem sırasına göre sıralanmamıştır. Ayrıca, bunun gerekli bütün yetenekleri kapsayan tam bir liste olarak da düşünülmemesi gerekir. Liste sadece çalışma grubu tarafından ahlaki liderlik için gerekli görülen yetenekleri kapsamaktadır. Bu listeyi gören herkesin bunu kullanmasını ve kendi kurumlarına uyarlamasını ve bu yazıda sunulan noktaları geliştirmeye devam etmesini diliyoruz.

Aşağıda sıralanan yeteneklerin her biri, belirli kavramlar, erdemler, tutumlar ve becerilerden oluşmaktadır. Her yetenek konusunda daha açık bir anlayış kazanmak için, kendimize su soruları sormalıyız: Belirli bir yeteneğin geliştirilmesi için gerekli erdemler nelerdir ? Bir yeteneğin geliştirilmesi için kavranması gereken kavramlar nelerdir ? Bir yeteneğin geliştirilmesi için kişinin sahip olması gereken tutumlar nelerdir? Belirli bir yetenek için gerekli beceriler nelerdir ?

 • Diğer insanları teşvik etme ve kalplerinde sevinç yaratma yeteneği;
 • Kendi düşüncelerini ve eylemlerini sevgiyle yayma yeteneği;
 • Vizyon sahibi olma ve diğerlerini de vizyon sahibi olmaları için teşvik etme yeteneği;
 • Kendi islerini ve sorumluluklarını dürüstlük içinde yürütme yeteneği;
 • Kendi güçlerini ve zayıflıklarını, egoyu isin içine katmadan değerlendirme yeteneği;
 • Yaratılışın daha yüce amaçlarına yönelerek, kendi bencil eğilimlerine karsı koyma yeteneği;
 • Yaratıcı ve disiplinli bir şekilde inisiyatif uygulama yeteneği;
 • Çabayı sürdürme ve engellerin asılmasında kararlı olma yeteneği;
 • Üstünlük (tahakküm) ilişkilerini anlama ve bu tür ilişkilerin karşılıklı bağımlılık ve hizmet ilişkilerine dönüşmesini kolaylaştırma yeteneği;
 • Adaletin oluşturulmasında bir katalizör görevi görme yeteneği;
 • Eğitim etkinliklerinin gerçekleşmesine hem bir öğrenci ve hem de bir öğretmen olarak katkıda bulunma yeteneği;
 • Eylem üzerinde sistemli bir şekilde düşünerek ve bunu da, gelişen ve tutarlı bir çerçeve içinde yaparak öğrenme yeteneği;
 • Çözümlerin araştırılmasında sistemli bir şekilde düşünme yeteneği;
 • Meşverete etkili bir şekilde katılma yeteneği;
 • Bir yandan çeşitliliği desteklerken, öte yandan da birliği oluşturma yeteneği;
 • Toplumun kurumlarında, bu kurumların hizmet ettikleri bireylere güç vermelerini ve yeteneklerini insanlığın hizmetinde kullanmalarını sağlayacak şekilde islemeleri amacıyla hizmet etme yeteneği.

liderlikozellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.