Kısaca Kader ve Kaza

Kısaca Kader ve Kaza

Kadeı sözlükte ölçü, miktar, tayin etme, güç yetirme, planlama anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise, Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak olan tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesine kader denir. Kaza; ise emir, hüküm, bitirmek, yaratmak, sağlam yapmak, yerine getirmek, bir şeyi sonuna kadar götürmek, sonuçlandırmak anlamlarına gelir. Kaza’nın terimsel ifadesi ise yaratıcının önceden takdir ettiği olayların zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır.

Allah her şeyi planlı ve ölçülü bir şekilde yaratmıştır. Herhangi bir iş ve oluşun Yüce Yaratıcı’nın bilgisi dışında meydana gelmesi mümkün değildir. Nitekim bir ayette “…Her şeyi yaratıp ona bir düzen veren, geleceğini tayin eden Allah, yüceler yücesidir…” denilmektedir. (Furkan suresi 2. ayet)

Kur ‘an’ın kader konusuna bakışı nasıldır?

Kader kavramı, Kur’an’da evrendeki düzen ve uyumla da ilişkilendirilmiştir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet bulunmaktadır: “.. .Gerçekten biz her şeyi belli bir ölçü ve denge içersinde yarattık…”(Kamer suresi 49. ayet.). “…Her şey onun katında bir ölçü iledir.” (Rad suresi 8. ayet.). “O, her şeyi yaratmış ve yarattıklarını bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkan suresi 2. ayet.).

İslam’ın temel inanç esaslarından biri de kader ve kazaya inanmaktır. Kadere inanan insan Allah’ın sonsuz ilim ve kudret sahibi olduğuna iman etmektedir.

kaza_ve_kader

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.