Kas Doku ve Çeşitleri
Bir kapı veya pencerenin kuvvet uygulanmadan açılıp kapanamaması gibi kemikler de bir kuvvet uygulanmadan hareket edemez. Kaslar kemiklere bir kuvvet uygulayarak vücudun hareket etmesini sağlar. Vücuda destek olan ve hareketi sağlayan kemikler; kaslar ve eklemler ile birlikte çalışır.
Kasılıp gevşeyebilme yeteneğinde olan kaslar destek ve hareket sisteminde aktif rol oynar (Şekil 1.5.14.). Kaslarda hücreler arası madde bulunmaz. Kas hücresinin sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına ise sarkolemma denir. Kas hücrelerinin endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retiku-lum adı verilir. Sarkoplazmada kasılmayı sağlayan miyofibril olarak adlandırılan telcikler vardır.
Kas hücreleri yüksek enerji gereksinimleri nedeniyle çok sayıda mitokondri bulundurur. Vücutta bulunan toplam kas kütlesinin yaklaşık % 80’i çizgili kas, % 20’si düz kas ve kalp kasıdır. Yapı ve çalışmalarına göre kaslar; çizgili kas, düz kas ve kalp kası olarak üçe ayrılır:
a. Çizgili Kas
Çizgili kas (iskelet kası) hücreleri uzun silindirik şekilli ve çok çekirdeklidir (Şekil 1.5.15). Çekirdekleri hücre zarının hemen altında yer alır. iskelete bağlı kaslardır. Bu kaslar iskeletle birlikte vücudun hareketini sağlar. Çizgili kaslar beynin kontrolünde ve isteğimize bağlı çalışır. Düz kaslara oranla daha hızlı kasılır ancak çabuk yorulur. Çizgili kas hücrelerinde miyofibriller düzenli aralıklarla açık ve koyu olarak, enine bantlaşmalar gösterir. Her bir miyofibril, protein yapılı aktin ve miyozin iplikçiklerden oluşmuştur (Şekil 1.5.18). ince olan aktin ışığı az kırar ve açık renkli görünür. Kalın olan miyozin ise ışığı çok kırar ve koyu renkli görünür.

Çizgili kas hücreleri, sitoplazmalarında demir içeren miyoglobin pigmenti taşıdığından kırmızı renkte görünür. Miyoglobin oksidatif fosfori-lasyon için gerekli oksijeni tutar.

cizgili-kas

b. Düz Kaslar

Mekik şeklinde olan düz kas hüc-releri tek çekirdeklidir (Şekil 1.5.16). Oval şekilli çekirdekleri hücrenin ortasında yer alır. Düz kasların kasılmaları çizgili kaslara göre yavaş, düzenli ve uzun sürelidir, isteğimiz dışında çalışan, dolaşım, sindirim, solunum, üreme ve boşaltım sistemlerini meydana getiren organların yapılarında düz kaslar yer alır. Düz kas hücreleri mikroskopla incelendiğinde sarkoplazmalarında bantlaşma görülmez. Bu nedenle düz kas olarak isimlendirilir.
duz-kas

c.Kalp Kası

Bir veya iki çekirdekli olan kalp kası hücreleri düzgün silindirik yapıda olmayıp dallanmalar gösterir (Şekil 1.5.17). Oval şekilli çekirdekleri, hücrenin ortasında yer alır. Kalp kasında da çizgili kaslar gibi bant-laşmalar görülür. Yapı olarak çizgili kasa benzeyen kalp kası, çalışma prensibi olarak düz kaslara benzer. Çalışması istemsiz olarak gerçekleşir. Kalp kasının çalışması iskelet kası gibi hızlı, düz kas gibi devamlı ve istemsizdir.

kalp-kasi

kas-doku-cesitleri