Karşılaştırma
İki kavram, varlık veya olayın benzeyen ya da farklı yönleriyle ortaya konulmasıdır.Genellikle “ise, daha, en” gibi ifadelere yer verilir.
• Öyküde ayrıntılara pek yer verilmez. Romanda ise olaylar en ince ayrıntısıyla ele alınır.