Kapadokya Hakkında Bilmedikleriniz?

Kapadokya Hakkında Bilmedikleriniz?

Kayalara oyulmuş evleri, kiliseleri, şarapları ve muhteşem günbatımıyla “Güzel Atlar Ülkesi” Kapadokya büyüleyici ve gizemli bir atmosfere sahip. Yeraltı şehirlerini keşfederek başladığınız gezini­ze, rengârenk balonlardan biriyle çıkacağınız ba­lon turuyla devam edebilir ya da keyifli günbatımı­nı şarabınız eşliğinde seyredebilirsiniz.

Dünyanın 8. harikası ola­rak kabul edilen Kapadokya, kültürel ve tarih­sel zenginlikleri sebebiy­le UNESCO tarafından korunması gereken böl­geler arasına alınmış. Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir şehir­lerinin birleşiminden olu­şan Kapadokya’da 10 de­ğişik uygarlığa ait 429 tescilli yapı ve 64 sit alanı bulunuyor. Yaklaşık ola­rak 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve
Güllüdağ’ın lav ve külleri­nin oluşturduğu tabaka­ların milyonlarca yıl bo­yunca yağmur ve rüzgâr tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan görüntü yöreye o ünlü doğal man­zarasını vermiş. Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ih­lara ve çevresinden ibaret olan bu ilginç oluşumlar Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlu­ğu ile Cumhuriyet döne­minden kalma yapılar.

kapadokya

Uçhisar Hakkında Kısa Bilgi
Kapadokya’nın en yüksek yerleşi­mi olan bölgede yer alan Uçhisar Kalesi’nin zirvesi aynı zamanda bölgenin panoramik seyir noktası. Bu kale içerisinde bulunan odalar birbi­rine merdivenler, tüneller ve kori­dorlarla bağlanmış. Çok katlı olan kalenin bazı bölümleri yıkıldığından dolayı tüm odalara ulaşılamıyor.

kapadokya_uchisar

Göreme Açık Hava Müzesi
Ovalar, küçük dağ bitkileri, yüksek tepeler, alüvyonla dolmuş dere ve ırmaklardan oluşan alan, Kapadokya’da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Hasan Dağı-Erciyes Dağı volkanik bölgesinde yer alan Göreme Milli Parkı’nda Erciyes ve Hasan Dağı’nın büyük volka­nik konileri, bazıları bazaltla kaplı aşınmış tüf yatakları araziye bilinen peri bacaları formu­nu kazandırmış. Volkanik tüflerin oluşturduğu dikkat çekici manzarasıyla bir açıkhava mü­zesi olan alan, Bizans Kilise mimarisi ve dinsel sanat tarihinden önemli bir dönemin izlerini taşıyor. Ulaşım olanaklarının kısıtlı olması ve engebeli yapısı bölgenin dini inzivaya çekilmek isteyenler için sığınma merkezi olmasını sağlamış.
goreme_acik_hava_muzesi

Çavuşin

Vaftizci Yahya adına yapılan kilise Çavuşin’deki en önemli yapı. 5. yüzyılda yapıl­dığı düşünülen yapı bölgenin en eski kili­sesi. Avlusu kayaların kopması sonucu yıkı­lan kilise Hıristiyan keşişler tarafından ol­dukça ilgi görmüş.
cavusin_kilisesi
Avanos
Hititlerden beri süregelen bir gelenek olan sera­mik yapımı Ava­nos’un başlıca ge­çim kaynağı. Çok sayıda çanak çöm­lek atölyesiyle kar­şılaşabileceğiniz bölgede, Kızılır-mak’ın kırmızı top­rak ve kilinden olu­şan seramik çamu­ru kullanılıyor. Bu karışım seramik sanatçılarının elin­de hayat buluyor. Kızılırmak’ın he­men kenarında yer alan Roma mezarlı­ğında bulunan lahit ise Kapadokya Bölgesi’nde bugüne kadar ele geçen tek lahit olması açısın­dan önem taşıyor.

avanos
Zelve
Peri bacalarının en yo­ğun olduğu Zelve Ören Yeri üç vadiden oluşuyor. Hıristiyanların önemli yer­leşimlerinden biri olan yö­re 9. ve 13. yüzyıllarda önemli bir merkez haline gelmiş. Manastır hayatının ilk yıllarına ait “Direkli Kili­se” yamaçların dibinde yer alıyor. Balıklı, Üzümlü ve Geyikli kiliseleri vadinin önemli kiliselerinden.

kapadokya_zelve
Ürgüp
Kapadokya bölgesinin en önemli merkezlerinden biri sayılan Ürgüp, Bizans döneminde önemli bir dini merkezmiş. Köy, kasaba ve vadilerdeki kaya kiliselerinin ve manastırların piskopos­luk merkezi olarak bilinen bölge, 11. yüzyılda Selçuklu kentleri Konya ve Niğde’ye açılan önemli bir kale konumundaymış.

urgup_kapadokya

Ortahisar
Mustafapaşa (Sinasos)
Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihsel özellikleriyle de ilgi çeken Ortahisar, Ür-güp’e 6 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Dev peri bacasıyla ünlü kalesi geçmişte stratejik öneme sahipmiş. Bölgede yer alan vadilerin yamaçlarında oyulmuş soğuk hava depola­rında yöre halkının yetiştirdiği patates ve el­ma, Akdeniz Bölgesi’nden getirilen portakal ve limon saklanıyor.

kapadokya Ortahisar

Mustafapaşa (Sinasos)
20. yüzyılın başlarına kadar Ortodoks Rumların yaşadığı bir kasaba olan Mustafapaşa eski Rum evleriyle dikkat çekiyor. Zengin taş işçiliğine sahip bu evler 19. ve 20. yüzyıllara tarihleniyor.

kapadokya Mustafapaşa (Sinasos)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.