Kanun-i Esasi Hakkında Kısa Bilgi

Kanun-i Esasi Hakkında Kısa Bilgi

KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876)
1. ) Osmanlı tahtına Osmanlı soyundan biri gelecektir.
2. ) Yasama; yasayı meclis hazırlar, son şeklini sultan verir.
3. ) Yürütme; Sultan bir temsilce seçer, o kişi hükümeti kurar. Hükümet Sultana karşı
sorumludur.
4. ) Yargı; bağımsız mahkemelerdedir.
5. ) Sultanın sürgün yetkisi vardır.

6. ) Meclisi açma kapama kararı sultana aittir.
7. ) Kişi özgürlüğü, basın özgürlüğü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı devlet
garantisindedir.

Sonuç: II.Abdülhamit 1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı-Rus harbinin kötü gidişatını bahane ederek meclisi kapattı. Anayasayı askıya aldı. Gerici bir harekettir. O Yorum: Sultanın anayasa ile kısıtlandığı ilk dönem I.Meşrutiyet,
Sultanın kanun ile kısıtlandığı ilk dönem Tanzimat dönemi,
Sultanın kısıtlandığı ilk belge Sened-i İttifak ‘tır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.