Kan Transfüzyonu Endikasyonları
> Cerrahi ya da travma gibi nedenlere bağlı olarak gelişen akut kan kaybı ve yanık gibi durumlarda kaybedilen kan volümünü hızlı bir şekilde yerine koymak,
> Şoku tedavi etmek,
> Anemiyi tedavi etmek,
> Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırmak,
> Pıhtılaşma mekanizmasını düzenlemek,
> Vücudun mikroorganizmalara olan direncini artırmak,
> Hipoproteinemiyi düzeltmek,
> Exchange transfüzyon (kan değişimi yapmak),
> Enfeksiyon hastalıkları, septisemi ve bakteriyemide gelişen eritrosit yıkımını karşılayabilmek için kan transfüzyonu yapmak.

Kan Transfüzyonu Endikasyonları