Kalıtsal Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi

Kalıtsal Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi

Canlıya ait özelliklerin kromozomlarda taşınır.Kromozomlarda taşınan bazı özellikler canlı için hastalık etkeni olabilmektedir. Canlıda hastalığa neden olan genler bu hastalığın nesilden nesile aktarılmasına yol açmaktadır. Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma olasılığı ile akraba evlilikleri arasında bir ilişki vardır.
Yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıklara hemofili, orak hücreli anemi, Down (Davn) sendromu, renk körlüğü ve altı parmaklık vb. örnek olarak verebiliriz.
Dovvn sendromu görülen bireylerde zekâ geriliği ortaya çıkmaktadır. Altı parmaklılıkta ise insanda normalde beş olan parmak sayısı altı olarak görülmektedir.

Orak hücreli anemi de kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığın görüldüğü bireylerde kandaki alyuvar hücrelerinde şekil bozukluğu olmaktadır. Bu kalıtsal hastalıkların ortaya çıkması için bireyin hem annesinden hem de babasından hastalık genini alması gerekmektedir. Çekinik olarak aktarılan bu hastalık genlerinin akraba olmayan bireylerde bir araya gelme olasılığı düşük olmasına rağmen akraba evliliklerinde bu olasılık artar. Akraba evliliği aralarında kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Birbirleriyle akraba olan kişilerin genlerindeki benzerlikler akraba olmayanlara göre daha fazladır. Akraba bireylerin evlenmeleri sonucu doğacak çocuklarda hastalığa neden olan genlerin bir araya gelmeleri olasılığı fazladır. Anne ve doğacak çocuğun sağlığı tehlikeye girebilir. Bu yüzden medeni kanun evlenecek çiftlere sağlık muayenesinden geçme zorunluluğu getirmiştir.
Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler-den yararlanılarak hastalığın görülme olasılığı azaltılmaya çalışılmaktadır ancak bu çalışmalar tüm hastalıkların tedavisinde kesin çözümler getirememektedir. Günümüzde gen transferi yöntemiyle bakterilere istenilen gen aktarılmaktadır. Böylece insan için gerekli enzim veya hormonlar bakterilerde sentezlettirilmektedir. Örneğin insanda kan şekerini düzenleyen insülin hormonu bakterilerde üretilip insülin hormonu sentezlemeyen bir insana verilmektedir. Bu sayede kalıtımsal olan şeker hastalığı tedavi edilebilmektedir. Gen mühendisleri bir hücreden başka bir hücreye DNA aktarmayı başardılar. Çeşitli kalıtsal hastalıklara neden olan genlerin DNA’dan çıkarılması kalıtsal hastalıklardan kurtulmak anlamına gelir. Örneğin kanser, diyabet vb. hastalıklara neden olan genler çıkarılırsa daha sağlıklı nesiller yetiştirilebilir.

renk_korlugu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.