Kaderde Sorumlu Olmak

Kaderde Sorumlu Olmak
Sorumluluk, üstlendiği işten dolayı sorguya çekilmek, kişinin kendi söz ve davranışlarının sonuçlarına katlanması durumudur. İnsan, sorumsuz ve başıboş bırakılan bir varlık değildir. İnsanın sorumlu olması, kendisine verilen akıl ve irade sebebiyledir.

Aklını kullanan, doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini ayırt edebilen ve iradesiyle neleri yapıp-yapmayacağına karar veren insan, davranışlarını da seçme özgürlüğüne sahiptir. İşte tüm bunlardan dolayı insan yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. Kişi ve sorumluluğu ile ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyrulur: ” Her kişi, kazandığı karşılığında sorumlu tutulmuştur…” (Müddessir suresi 38.ayet), “De ki, Bizim işlediğimiz suçlardan dolayı sizler sorumlu tutulacak değilsiniz. Sizin yaptıklarınız dan da bizler sorumlu tutulmayacağız.” (Sebe suresi 25. ayet), “Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenemez.” (Necm suresi 38. ayet)

Allah, insanı peygamberler aracılığıyla bireysel ve toplumsal sorumlulukları konusunda bilgilendirmiş, kişinin sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini hatırlatmıştır. İnsan davranışlarındaki sorumluluğunu başkasına atamaz. Bu konuyla ilgili Kur’an’da “Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.” (Bakara suresi 134. ayet.) buyrulmaktadır. Kişi eylemlerini bilerek kendi irade ve tercihi sonucu yaptığı için sorumluluğu da kendisine aittir. Beğenmediğimiz sonuçlarla karşılaştığımızda bunu kadere başkalarına yüklemek doğru bir yaklaşım değildir. Yaşadığımız sorunların nedenleri cehalet, hatalar, tembellik, beceriksizlik ve sorumsuzluklar sonucu olabilir.

İnsan her davranışından sorumlu mudur?
İnsan özgür iradesiyle gerçekleşmeyen davranışlarından sorumlu değildir. İnsanın erkek veya kadın oluşu, boyu, ırkı, anne babası seçimi, nefes alışı, kalp atışı vb. fiillerde insan iradesinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi bun-lardan sorumlu tutulmamıştır. Çünkü bu durumlar doğrudan doğruya Yüce Yaratıcı’nın dilemesi ile ilgilidir. Buna karşılık, namaz kılmak veya kılmamak, oruç tutmak veya tutmamak, iyi veya kötü bir işi yapıp yapmamak aklın ve kişinin özgür iradesinin bir sonucu olduğu için bu davranışlarından sorumludur. Allah insanı gücünü aşan konularda sorumlu tutmamıştır. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: ” Allah , her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı kötülük de kendinedir.” (Bakara suresi 286. ayet.).

İnsan, akıl ve irade sahibi bir varlıktır.

Her birey, davranışlarından sorumlu olduğunu ve sonuçlarına katlanması gerektiğini bilerek hareket etmelidir. Doğru ve iyi işler yaptığında ahirette ödüllendirileceğini unutmadan hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmalıdır.

kader_sorumluluk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.