İşlemci Hakkında Kısa Bilgi

Merkezî İşlem Birimi (CPU)
Merkezî işlem birimi, bilgisayarın en önemli donanımıdır. Mikroişlemci olarak da adlandırılır. Mikroişlemcilerin işlemleri gerçekleştirmedeki hızı, aynı zamanda bilgisayarın hızı olarak da ifade edilir.Mikroişlemcilerin hız ölçüsü birimi Hz (hertz)’dir. Teknolojik gelişmeye paralel olarak bilgisayarların hızları da artmaktadır.
Bilgisayardan beklenen aritmetik işlemleri ve mantıksal karşılaştırmaları yapma işlevi,merkezî işlem birimi tarafından yerine getirilir.

islemci