Islahat Fermanı Hakkında Kısa bilgi

Islahat Fermanı Hakkında Kısa bilgi

1856 ISLAHAT FERMANI (Abdülmecit)
Hazırlayan; Ali ve Fuat Paşa’dır. Genel olarak azınlıkların (gayrimüslimler)haklarını içermektedir.
Maddeler:
1. ) Azınlıklar devlet adamı ve asker olabilirler. ( Askeri okullara ve devlet adamı
yetiştiren okullara girebilecekler.)
❖ Fermana kadar devlet adamı ve asker olmanın ilk şartı Müslüman olmaktır.
2. ) Azınlıklar ” Nakd-i Bedel “(bedelli askerlik) uygulaması ile zorunlu askerlikten
kurtuldu. Böylece Cizye kaldırıldı. ( Cizye: Gayrimüslimlerin askere gitmeme karşılığında devlete ödediği vergidir ve her sene alınır. Korunma, kelle vergisi de denir.)
3. ) Gayrimüslimler mal-mülk sahibi olabilir.(Özel mülkiyet hakkı)
4. ) Yabancılar mal-mülk sahibi olabilirler.
5. ) Azınlıkların kamu binaları devlet tarafından tamir edilecek.
6. ) İsteyen herkes banka ve şirket kurabilir. (Genelde gayrimüslimler açacaktır.
Müslümanlar tarımla uğraştıkları için sermaye birikimine sahip değiller)
7. ) Müslümanlar azınlıklar için hakaret içeren sözler kullanamaz.
8. ) İltizam kaldırıldı.
9. ) Azınlıklar il meclislerine üye olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.