insanda_buyume_ve_gelisme

İnsanda Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Etkenler

• Sağlıklı bir gelişme için neler yapılmalıdır?
• Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan beslenmede nelere dikkat edilmelidir?
Büyüme ve gelişmeyi embriyo döneminden itibaren etkileyen bazı etmenler vardır. Bu etmenler genetik, hormonlar, beslenme ve fiziksel çevreden oluşur.
1. Genetik
Anne ve babada bulunan birtakım özellikler genler yoluyla çocuğa geçer. Uzun boylu olma, zekâ, bazı ruh ve beden hastalıklarına yatkın oluş gibi özellikler genlerle ilgilidir. Örneğin, kısa boylu anne ve babaların çocukları kısa boylu, sarışın olanların çocukları sarışın olmaya eğilimlidir. Çeşitli hastalıkların ortaya çıkışı da genlere bağlı olabilmektedir. Genetik geçişli hastalıklar büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir.
2. Hormonlar
İç salgı bezIeri tarafından kana salgılanan, kan yoluyla ulaştıkları doku ve organlardaki meIabolik olay Iarı düzenleyen (adrenalin, insülin gibi) salgılar hormon olarak adlandırılır. Hormonların vücudun gereksiniminden az ya da fazIa salgılanması büyüme ve gelişmeyi etkiler. Örneğin, hipofiz bezinin büyüme hormonunu az salgılaması sonucunda boy kısalığı (cücelik), fazla salgılaması sonucu aşırı uzun boy (devlik) hastalığı ortaya çıkar. Yetişkinlerde az salgılanırsa karında
yağlanma, güçsüzlük, depresyon, panik atak, kendini kötü hissetme ve yüzde deri döküntüsü oluşur. Fazla salgılanırsa yüz hatlarında kabalaşma, eller, ayaklar ve dilde büyüme, yaraların geç iyileşmesi, kaslarda güçsüzlük, eklem rahatsızlığı gibi durumlar meydana gelir.
3. Beslenme
Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, mineraller, vitaminler, yağ ve su) yeterli ve dengeli olaraktüketilmesi gerekir. Çünkü büyüme ve gel işme yet erli ve dengeli besl en-meyle yakından ilgilidir. Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklar büyüme ve gel işmede geri kal ırlar.
4. Fiziksel Çevre
Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlerden biri de fiziksel çevredir. Örneğin çöplerin düzenli toplanmadığı, hava kiri iliğinin olduğu yerlerde çevre şartları; tifo, ko lera, ishal gibi çeşitli hastalıklara yol açan mikroorganizmalara ortam hazırlamış olur.Bu hastalıklar ise büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkiler.

insanda_buyume_ve_gelisme1