İnsan ve Coğrafya Hakkında Kısa Bilgi

İnsan ve Coğrafya Hakkında Kısa Bilgi

Yaşadığımız çevrenin doğal ve beşerî öğelerden oluştuğunu, insanın çevresiyle etkileşim hâlinde olduğunu, coğrafya biliminin de bu etkileşimi incelediğini birinci bölümde belirtmiştik. Coğrafyanın iki ana daldan oluştuğunu, bu dallardan birinin fiziki diğerinin beşerî sistemler olduğunu da yine aynı bölümde işlemiş ve fiziki coğrafyanın inceleme alanlarını aktarmıştık. Bu bölümde ise beşerî sistemlerin inceleme alanını ele alacağız.
Beşerî sistemleri inceleyen coğrafyanın bölümleri
Beşerî sistemlerin inceleme alanı, insanlar ve onların yeryüzündeki etkinlikleridir. Buna göre beşerî sistemler

beseri_sistemler

Nüfus coğrafyası, nüfusun yaş, cinsiyet, doğum, ölüm gibi durumları ile nüfusun dağılışı ve göç olayla­rını inceler. Nüfusla ilgili bilgiler genellikle sayımlardan elde edilir. Coğrafyanın bu alanı, demografi ve ista­tistik bilimlerinden yararlanır.

Nüfus coğrafyası, nüfusun yaş, cinsiyet, doğum, ölüm gibi durumları ile nüfusun dağılışı ve göç olayla­rını inceler. Nüfusla ilgili bilgiler genellikle sayımlardan elde edilir. Coğrafyanın bu alanı, demografi ve ista­tistik bilimlerinden yararlanır.

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için beslenmesi, dinlenmesi ve korunması gerekir. Sıcaklık, yağış ve rüzgâr gibi iklim elemanlarının olumsuz etkilerinin yanı sıra hayvanlara ve diğer topluluklara karşı korunma ihtiyacı, insanlarda barınma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır . İnsan, tarımla birlikte yerleşmeye de başlamıştır. Yerleşmeler zamanla büyümüş ve çeşitlenmiştir.İşte insana bağlı olarak gelişen bu olgu beşerî coğfrafyanın inceleme alanıdır. Yerleşme coğrafyası mimarlık, peyzaj mühendisliği ve şehir planlamacılığı gibi bilim dallarından yararlanır.

İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdüler. İnsanlar, tarımla birlikte üretmeye başladılar. Hayvanları evcilleştirdiler, madenleri işlediler, topraktan çanak ve çömlekler yaptılar. Zamanla ekonomik etkinlikler çeşitlendi. Ekonomik etkinlikleri inceleyen coğrafya bilimi ekonomik coğrafyadır. Coğrafyanın bu alanı da sanayi, enerji, ulaşım, tarım, turizm coğrafyası, kültürel ve siyasi coğrafya olmak üzere alt dallara ayrılır.
Sanayi coğrafyası, sanayi kuruluşlarının türlerini, dağılışlarını ve bunların doğal sistemlerle etkileşimlerini inceler.
Enerji coğrafyası, enerji kaynaklarının oluşumu ve bunların dağılışını inceler. Bu kaynakların doğal sistemlere etkilerini ortaya koyar.
Ulaşım coğrafyası, başlıca ulaşım yolları ile doğal ortam arasındaki ilişkiyi inceler.
Tarım coğrafyası, tarım ürünlerinin yetişme koşulları ve bu ürünlerin dağılışını inceler.
Turizm coğrafyası, turistik varlıklar ile bunların dağılışını inceler.
Siyasi coğrafya, ülkelerin uluslararası jeopolitik önemini araştırır. Bu ülkenin uluslararası önemini etkileyen etmenleri ortaya koyar.
Yukarıdaki fotoğraflarda gösterilen etkinlikleri inceleyen beşerî sistem dallarının adlarını noktalı alanlara yazınız.
İnsan gruplarının ortak yaşam tarzı, genel anlamıyla kültür olarak tanımlanır. Kültürel yaşamın başlıca ögeleri dil, din, müzik, sanat eserleri, gelenek ve göreneklerdir. İnsanların yaşama tarzını ortaya koyan bu özellikleri beşerî sistemlerin kültürel coğrafya dalı incelemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.