İlk Tbmm’nin Oluşması Hakkında Kısa Bilgi

İlk Tbmm’nin Oluşması Hakkında Kısa Bilgi

TBMM’NİN OLUŞUMU

                           (23-NİSAN-1920)

   Mustafa Kemal’in bildirisiyle işgal edilmemiş bölgelerde seçimler yapıldı.

Seçimler sonrasında yeni seçilen milletvekillerine ek olarak 23 Nisan 1920

de ilk TBMM açıldı.Önce en yaşlı üye sınıfıyla ŞERİF BEY geçici başkanlığa getirildi.Daha sonra yapılan seçimlerde Mustafa Kemal TBMM’nin ilk başkanı

oldu.TBMM’nin aldıgı kararlarda,hükümetin kurulması kesinlikle gerkliydi.Geçi-

ci bir devlet başkanı tanınması,ya da padişah kaymakamı tanması kabul edile-

mezdi.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindi,TBMM’nin üzereinde hiç bir güç ve

makam yoktu.TBMM,yasama ve yürütme yetkilerini kendi toplamıştı.

   TBMM ile yeni bir türk devleti kurulmuştur.Meclis hükümeti esas alınmıştır

Kuvvetler birligi ilkesi benimsenmiştir.Yasama,yürütme,yargı gücü milletindir.

Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.TBMM üstünde bir güç yoktur ifa-

desiyle İstanbul hükümeti yok sayılmış,ulusun ve vatanın kaderine el koyulmuş-

tur.

   TBMM yapılanmayı sağlayıp,korumları oluşturduğu için KURUCU MECLİS ö-

zelliklerine sahiptir.Ulusun yazgısına el koyup,ulusal Kurtuluş Savaşı’nı yöneten

DEVAMLILIK ARZEDEN organıdır.Bir DEVRİM MECLİS niteliginde olup,köklü değişimlerin oluşumunu sağlamıştır.Kararlarını OY ÇOKLUĞU ile alıp yaşama ge-

çirdigi için demokratiktir.Güçler birligi ilkesine dayalı olarak yönetime gemen olmuştur.Padişah ve halifenin görevine son verip,gelecegini belirleme yetkisine sahiptir.TBMM ile TÜRK DEVLETİ KURULMUŞTUR.

NOT:ilk TBMM üyeleri farklı görüş ve düşüncede kişiler olmalarına karşın vatanın kurtuluşuna öncelik verip,önemli ülke sorunlarında tek vücut olmuşlar-

dır.Sadece düşmanla savaş yöntemi konusunda farklı bir takım görüşler belir-

miştir.

   Birinci TBMM’si 23 NİSAN 1920 tarihinde açılmış henüz seçim süresini

doldurmadan 1 NİSAN 1923’te secimleirn yenilenmesine karar vermiş ikinci meclis 11 AĞUSTOS 1923’te açılmıştır.Birinci meclisin başarıp gerçeklerştirdigi belli başlı işler vardır:

-Ulusun egemenligi saglanmıştır.

-Ulusal bağımsızlığı gerçeklerştirmiştir.

-1921 anayasasını yapı uygulamaya koymuştur.

-Düzenli orduyu kurmuştur.

-Hiyanet-i Vataniye yasasını çıkarmıştır.

-Ayaklanmaları bastırmıştır.

-İstiklal marşını kabul etmiştir.

-Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir.

-M.Kemal’e ve Fevzi çakmak’a Mareşal,ayrıca M.Kemal’e Gazi ünvanı verilmiş.

-Saltanatın kaldırılmasını gerçeklerştirmiştir.

-Kurtuluş savaşı sırasında yapılan antlaşmaları onaylamıştır.(Gümrü,Moskova,Kars,Ankara,Mudanya gibi.)

NOT:TBMM’nin açılmasından,M.Kemal’in ölümüne kadar TBMM beş çalışma ve seçim dönemi geçirmiştir.

1920-1923 birinci meclis

1923-1927 ikinci meclis

1927-1931 üçüncü meclis

1931-1935 dördüncü meclis

1935-1939 beşinci meclis

NOT:birinci meclis,ulusal egemenliği be bağımsızlığı sağlarken,ikinci meclis daha çok devrimleri gerçeklerştirmiştir.

   İstanbul hükümetinin,işgalcilerin de desteğiyle Anadolu halkını Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine kışkırtması,halkın yeniden savaşa girmek istememesi,bagımsız devlet kurmak isteyen azınlıkların harekete geçmeleri gibi

Doğudan İstanbul hükümetinin çıkardıgı ayaklanmalar,İstanbul hükümeti ve işgalci güçlerin kışkırtmasıyla çıkarılan ayaklanmalar,azınlıklar taraından çıkan ayaklanmalar,Kuvva-i Milliyeciler tarafından çıkarılan ayaklanmalar gibi TBMM’ye karşı bir çok ayaklanma çımıştır.TBMM’de ayaklanmalara karşı bir çok tedbir almıştır.Ayaklanmalar Hıyanet-i Vataniye kanununa göre göre cezalandırıldı,İstiklal mahkemeleri kurularak hükümlüler infaz edildi,M.Kemal,

Ankara müftüsünden aldığı fetva ile Ankara’daki yönetimin dine aykırı olmadıgını ilan etti.I TBMM Damat Ferit Paşayı vatan hainikabul etti.İstanbul’la haberleşme kesildi.Bu ayaklanmaların sonucunda:işgal güçlerine karşı kullanılmak üzere toplanan sialh ve malzemenin önemli bir bölümü bu isyanlarda harcandı,savaşın kesin zafere ulaşması geçikti,boş yere kardeş kanı döküldü,bu da itilef devletlerinin işine yaradı.Ayaklanmaları bastıran TBMM’nin güçü ve otoritesi arttı.

ilk_tbmm_acilisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.