İletişimin Öğeleri Hakkında Kısa Bilgi
1. Gönderici (Verici): Bilgiyi aktaracak kaynaktır. Bir başkasına herhangi bir düşünce, görüş ya da bir başka şey aktarmak isteyen kişi, hayvan ya da aygıttır.
2. Alıcı (Dinleyici): Kendisine bilgi gönderilen kişidir. Bir iletiyi algılayan, onu çözümleyip değerlendiren, göndericinin karşısında bulunan kişidir.
3. İleti (Bildiri, mesaj): Vericinin alıcıya gönderdiği bir bilgi, düşünce ya da istanbul escort duygudur. İki ya da daha çok kişi arasında anlam taşıyıcı özelliği olan, anlam aktarmak için üretilmiş her türlü dilsel ya da dil dışı gösterge ya da göstergeler topluluğudur.
4. Kanal (Oluk): İletişim sırasında bildirinin izlediği yolu, iletişimin aktarıldığı ortamı belirtir. Yani istanbul escort kanal, iletinin alıcıya aktarılmasında kullanılan her türlü iletişim yoludur: ses dalgaları, kâğıt üzerine düşürülmüş işaretler, telefon telleri, hava…
5. Bağlam: İletişimde görev alan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortamdır.
6. Kod (düzgü): İletinin gönderilmesinde kullanılan belli bir doğal dildir (Türkçe). Bu, anlaşmaya istanbul escort dayalı simgeler de olabilir.
7. dönüt: İletideki amacın yerine getirilmesidir. Bir bakıma göndericiye iletisinin doğru algılanıp rus escort algılanmadığını da gösterir.

iletisim2