II.Meşrutiyet’in İlanı Hakkında Kısa Bilgi

II.Meşrutiyet’in İlanı(1908):Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular.Bu örgüt II.Meşrutiyetin ilan edilmesi içinII.Abdülhamit’e baskı yaptılarBaskılar sonundaII.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 ‘de II.Meşrutiyeti ilan etti.13 Nisan 1909’da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yap
tılar(31 Mart Olayı).Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M.Kemal’in Kurmay Başkanlığını yaptığı
Hareket Ordusu bastırdı.İttihatçılar bu ayaklanmadan II.Abdülhamit’i sorumlu tutarak tahttan indirdiler.

II.Meşrutiyet'in İlanı