II.Mahmut’un Yaptığı İşler Hakkında Kısa Bilgi

II.Mahmut’un Yaptığı İşler Hakkında Kısa Bilgi
❖ Alemdar Mustafa Paşa II. Modern Orduyu; Sekban-ı Cedit’ i kurdu. Yeniçeriler isyan ederek Alemdarı öldürdü. Böylece II. Mahmut Alemdarın ölümüyle kendini gösterdi.

1. ) II. Mahmut,III. modern ordu olan Eşkinci Ocağını Kurdu. Fakat isyan çıkacağını
anlayınca ocağı kapattı.
2. ) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. (1826) ” Vakay-i Hayriye”

Vakay-i Hayriye: Böylece ıslahatların önündeki en büyük engel kalkmış oldu. Kurulacak olan modern ordu ıslahatların öncüsü, destekleyicisi olacaktır.
3. ) IV. Modern ordu; “Asakir-i Mansurey-i Muhammediye” kuruldu.Eyaletlerde
müşirlikler ve redif birlikleri kuruldu.
4. ) Mehter takımı ve marşı kaldırıldı ;Mızakay-ı Hümayun- Bando okulu açıldı.
5. ) Tıbbiye ve Harbiye okulları açıldı.
6. ) Divan-ı Hümayun Kaldırıldı ;Nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu.
7. ) Sadrazamlık başvekalete (Başbakanlık) dönüştürüldü.
8. ) Devlet memurlarına maaş bağlandı.Kılık – kıyafette değişiklik yapılarak fes-pantolon
zorunluluğu getirildi.

9. ) Müsadere sistemi kaldırıldı. ( Ölen devlet adamlarının mallarına el konulmasıydı).
Böylece miras hakkı tanındı özel mülkiyete atılan ilk adımdır.
10. ) Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla, Eyaletler; İl -► Sancak -> Kaza -► Köy olarak bölümlere ayrıldı.
İllere merkezden maaşlı; Vali, Garnizon Komutanı, Defterdar gönderildi.
11. ) İltizam kaldırıldı.
12. ) Tımar kaldırıldı.
13. ) Köylere muhtarlık sistemi getirildi.
14. ) İlköğretim (İstanbul’da yalnızca erkeklere) zorunlu hale getirildi. Böylece Türk tarihinde ilk kez zorunlu eğitim başladı.

16. ) Rüştiye ve İdadiler (Ortaokul ve Lise) açıldı.
17. ) İlk modern nüfus Sayımı yapıldı.Askeri ve ekonomik amaçlı yapıldı.
18. ) İlk Posta-Polis Teşkilatı kuruldu.
19. ) İlk Resmi Gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı.
20. ) Mektebi Maarif-i Adliye açıldı.(Devlet adamı yetiştiren okul) uyarı:Fatih döneminde açılan Enderun Mektebi kapatıldı.
21. ) Sultan portresi resmi dairelere asıldı
22. ) Deri, çuha, iplik ve bez fabrikaları açıldı.
23. ) Salgın hastalıklarla mücadele için karantina servisleri kuruldu.
24. ) Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.
Not: Öğrenciler Tanzimat Döneminde Genç Osmanlılar (Jön Türkler ) olarak geri dönecek ve Osmanlı siyasetine kalem gücü ile baskı yaparak, Meşrutiyeti ilan ettireceklerdir.
❖ II.Mahmut Tanzimat Fermanı’nı hazırlama emri veriyor fakat göremeden ölüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.