II.ABDÜLHAMİT’İN İSTİBDAT DÖNEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ

II.ABDÜLHAMİT’İN İSTİBDAT DÖNEMİ(1876-1908)
1. ) Monarşiye tekrar dönüldü
2. ) Basın yayın hayatına sansür getirildi.
3. ) Teşkilat-ı Mahsusa örgütünü kurdu. (Hafiye örgütüdür)
4. ) Mekteb-i Hukuk-i Şahane (Hukuk Mektebi)
Sanayiyi Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) Baytar mektebi
Aşiret çocukları için özel okullar açıldı.
5. ) Kızlara yüksek okul hakkı verildi.
6. ) Mecelle uygulandı
7. ) Demir yolları yapıldı, yaygınlaştırıldı. Hicaz-Berlin, Bağdat-Berlin arasına demiryolu
döşendi.
8. ) Ziraat bankası açıldı.
9. ) Bu dönemde alacaklı devletler tarafından istanbul’da Düyun-u Umumiye(genel
borçlar idaresi) kuruldu.
❖ Genç Osmanlılar balkanlara kaçtılar.30 yıl içinde dönüşüme uğradılar ve yeni bir örgüt doğdu ; İtthat Terakki Cemiyeti kuruldu.
❖ İngiltere-Rusya arasında 1908’de Reval görüşmesi ile Osmanlı topraklarını paylaşma planları yapıldı.Balkanlarda İttihat Terakki cemiyeti üyesi askerler isyan etti.II.Abdulhamit bunalımları aşmak için tekrar Meşrutiyet’i ilan etti.Böylece otuz yıl süren İstibdat dönemi sona erdi.

II.ABDÜLHAMİT’İN İSTİBDAT DÖNEMİ resimleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.