Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişim Süreci

Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişim Süreci

1924 Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
1924 Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı.
1924 Anayasası yürürlüğe girdi.
1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.
1926 Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı).
1926 Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı).
1926 Borçlar Kanunu kabul edildi (Almanya’dan uyarlandı).

1928 Devletin dini İslam’dır, hükmü anayasadan çıkartıldı.
1929 İdare Hukuku kabul edildi (Fransa’dan uyarlandı).
1930 Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı.
1934 Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
1937 Atatürk ilkeleri anayasaya konuldu.

SONUÇ

Bütün bu inkılaplarla birlikte Türk hukuk sistemi çağdaş Avrupa hukuk sistemleriyle eşit
düzeye getirildi. Azınlıklar kendi mahkemelerini kapattılar. Avrupa Devletlerine bağlı mahkemeler kapandı. Bu gelişmeler sonucunda Türk hukuk sistemi ülke genelinde
uygulanmayabaşladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.