Hizmete Yönelik Liderlik Hakkında Kısa Bilgi

HIZMETE YÖNELIK LIDERLIK
İlk sorun, liderlik teriminden ne kastedildiğinin açıkça tanımlanmasıdır. Genellikle “liderlik” kelimesi, bu tartışmada kullanıldığı seklinden çok farklı kavramlar çağrıştırmaktadır. “Bir lider”i tanımlaması istendiğinde insanlar çoğunlukla, “yöneten, is basında olan, kontrol eden kisi”veya “emirler veren kişi” seklinde yanıtlar vermektedir. Ne yazık ki, tarih sayfaları da liderliği yukarıdaki terimlerle tanımlayan kişilerle doludur.
Dünyanın her yerinde görülen, otokritik, babacan, yöneten ve “herseli bilen”liderlik şekilleri, hizmet etmekle yükümlü oldukları kişileri yetkisiz kılma eğilimindedir. Bu tür liderler karar verme sürecini aşırı bir merkeziyetçilik anlayışı içinde kontrol eder ve diğerlerini anlaşmaya zorlarlar. Sadece kendi sabit ve kesin fikirlerini daha da geliştirmek amacıyla dinlerler. Eğer insanlık ortak ergenlik döneminden, ortak olgunluk çağına geçenekse ve eğer Dünya Zirvesi sürecinin uzun vadeli semerelerini toplamak istiyorsak, kendimize bazı sorular sormalıyız. Birincisi, günümüzde yaygın olan liderlik modelleri, insanlığın karsısındaki önemli küresel konuları bütünlük ve adalet içinde çözme yeteneğine sahip liderler üretebilmekte midir ? İkincisi, günümüzün liderlik modelleri tarafından oluşturulan kurumlar, sürdürülebilir bir dünya uygarlığı yaratma yeteneğine sahip midir ? Üçüncüsü, biz kendimiz modası geçmiş alışkanlıklarımızı ve eski bağlılıklarımızı terk etmeye ve yeni bir ahlaki liderlik modeli aramaya hazır miyiz ? Dördüncüsü, böyle yeni bir liderlik sekli nasıl olacaktır ? Bu soruların bazılarına yanıt olarak, yeni bir ahlaki ve atik liderlik modeli için aşağıdaki öneri sunulmaktadır.
Önerilen liderlik modeli, kesinlikle diğer insanlara hizmet üzerine kuruludur. Bu nedenle, ahlaki liderliğin ön koşullarından birisi hizmet ruhudur — kişinin kendi ailesine, toplumuna, ulusuna ve sonuçta da, dünya toplumuna hizmet. Bu hizmet ruhu hiçbir şekilde, bireysel inisiyatifi veya bireysel istekleri yadsımamakta veya bireysel yaratıcılığı bastırmamaktadır. Aksine, bu kavram, bir yandan bütünün refahını ve mutluluğunu güvence altına alırken, öte yandan da bireyin içindeki potansiyeli ortaya çıkaran bir liderlik modeli gerektirmektedir. Liderler olarak ortaya çıkan kişilerin, hizmet ruhu ile mükemmellik arzusunu birleştirmeleri gerekecektir. Hizmete dayalı bir liderlikten ortaya çıkacak olan kurumlar ise, bir yandan her bireyin haklarını, özgürlüklerini ve inisiyatiflerini güvence altına alırken, öte yandan da tüm toplumun refahını ve mutluluğunu sağlayacaktır. Bu kurumlar, bizi doğanın ve dünya üzerindeki tüm varlıkların güzelliğine büyük bir özen gösteren bir uygarlığa götürecek olan insan onurunu koruyacaklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.