Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi

Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar Hakkında Kısa Bilgi

Besin ve güç kaynağından yararlanılan birçok hayvan, insanda çeşitli hastalıklara neden olabilir. İnsan ve hayvanların ortak hastalıklarına zoonoz adı verilmektedir. Hastalık, hayvan et ve derilerine temasla, etlerin yenmesi, süt ve süt ürünlerinin kullanılmasıyla bulaşabilmektedir. Ayrıca hayvan ısırıklarıyla da bu hastalık oluşabilmektedir.
Her zoonoza ayrı bir hayvan neden olmaktadır. Örneğin ruamda atlar hastalık nedeni iken bru-sellada sığır, koyun, keçi, domuz ve at kaynak olmaktadır.
Hayvanlardan bulaşan hastalıklardan bazıları şunlardır: Kuduz, veba, brusella, şarbon, ruam, kuş gribi, kist hidatik.
Genel olarak bulaşıcı hastalıklar için uygulanan mücadele yöntemleri, zoonozlar için de geçerlidir. Bunlara ek olarak hasta hayvanlar öldürülmelidir. Ayrıca hayvanlarla insanların ortak hastalıkları olması nedeniyle korunmak için yapılacak çalışmalarda veterinerlerle de iş birliği gerekmektedir.
Zoonozlarla mücadelede yapılması gereken çalışmalar şunlardır:
• Bir zoonoz vakası tespit edildiğinde veterinerle iş birliği yapılarak kaynağa yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
• Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler aksatılmadan yürütülmelidir. Burada da veterinerlerin iş birliği gerekli ve önemlidir.
• Hastalığa maruz kalan insanlar tedavi edilmelidir.
• Vektörler ve kemiricilerle etkin bir mücadele yapılmalı ve bunlarla temas önlenmelidir.

• Hayvanlara düzenli olarak kuduz ve şarbon aşısı uygulanmalıdır.

Kuduz: Köpek, kedi, tilki vb. memeli hayvanlardan ısırma, tırmalama veya salya yolu ile insana geçen; genellikle çırpınma, sudan korkma şeklinde beliren ve zamanında aşı yapılmazsa ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.
Veba: Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.
Şarbon: Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli bir hastalıktır.

  • Başıboş hayvanlarla mücadele edilmeli, bu hayvanlar koruma altına alınmalıdır.
  • Hayvan sahipleri, hayvan sağlığı ve bakımı konularında bilgilendirilmelidir.
  • Hayvanların oluşturduğu çevre de dikkate alınarak hayvan, çevre ve insan koşulları birlikte düşünülerek mücadele sürdürülmelidir.

hayvanlardan_insanlara_bulasan_hastaliklar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.