Hak ve Sorumluluklarımız Hakkında Kısa Bilgi

Hak ve Sorumluluklarımız
Toplum hâlinde yaşayan insanların ortak yaşamlarını düzenleyen birtakım kurallar vardır. Bu kurallar, anaysa ve kanunlar ile düzenlenmiştir ve herkesin kurallara uyması gerekir. Çünkü kurallara uyulmadığı takdirde toplum yaşamında kargaşa doğar, rahat ve mutlu bir yaşam sürdürülemez. Toplum olarak bir arada yaşamanın koşulu, kurallara uygun davranmaktır. Kurallar, insanların hangi hak ve özgürlüklere sahip olduğunu sorumluluklarının neler olduğunu belirler. Hak ve özgürlüklere sahip olmak demek, istediğimizi yapma ve gerçekleştirme anlamı taşımaz. Herkes eşit haklara sahiptir ve herkes birbirinin hak ve özgürlüklerine saygı göstermelidir.

Kanunların bizlere tanıdığı hakları, yine kanunlar çerçevesinde kullanmamız gerekir. Herhangi bir konuda haksızlığa uğramışsak hakkımızı kanunlar çerçevesinde aramalıyız. Bunun için haklarımızı, sorumluluklarımız ve bizlere tanınan özgürlüklerimizi iyi bilmemiz gerekir.

Vatandaşın sahip olduğu hakların yasalarca güvence altına alınmış olması, demokrasinin temel bir gereğidir. Yasalar tarafından güvence altına alınan ve kişinin doğuştan sahip olduğu bu haklar, temel hak ve özgürlükler olarak ifade edilmektedir. Anayasamızın 12.maddesinde “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde, devlet bütün vatandaşlarına kendilerini geliştirebilecek ortamı ve koşulları yaratmakla yükümlüdür.

Günümüzde, kişilerin sahip oldukları hak ve özgürlükler, kişiye tanınan haklarla ilgilidir. Öncelikle insanca yaşamak için bu haklara saygılı olmamız ve bunları korumamız gerekir. Bunu sadece kendimiz için değil tüm insanlar için istemeliyiz. Bu hem insan olmamızın bize yüklediği bir sorumluluk hem de insan haklarının bir gereğidir. İnsan haklarına saygılı olduğumuz ve bu hakları koruma yönünde çaba harcadığımızda, kendimize ve içinde yaşadığımız topluma saygı göstermiş oluruz. Bu, bizim insan ve vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızın ilk sırasında yer alır.

haklar-ve-sorumluluklar

Sevgili öğrenciler, sizler geleceğin büyükleri ve yöneticileri olarak etkin birer yurttaş olmak, sorumluluklarınızı bilmek zorundasınız. Bu sizin en önemli görevlerinizden biri olmalıdır. Yaşamanızın bundan sonraki dönemlerinde birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlara karşı duyarsız kalamazsınız, kalmamalısınız. Çünkü kanunların size tanıdığı hak ve özgürlüklerinizi korumanız ancak sorumluluklarınızı yerine getirmekle mümkün olacaktır. Bu şekilde davranmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmamamız gerekir.

Toplumda karşılaşılan sorunlar karşısında kanunların sizlere yüklediği sorumlulukları bilmeniz, kanunların tanıdığı hakları doğru ve yerinde kullanmanız gerekir. Bu haklardan en çok kullanacağımız dilekçe hakkıdır. Dilekçe hakkı, yasalar tarafından tüm vatandaşlara tanınmış haklardan biridir. Anayasanın temel hak ve özgürlükler kısmında dilekçe hakkı ile ilgili madde şöyledir:

dilekce-hakki

dilekce-nasil-yazilir

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra ülkemizi çağdaş ülkeler düzeyine çıkarmak için vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine büyük önem vermiştir. Hak ve Özgürlüklerin kullanılması Anayasamızda da yer almıştır. Örneğin 74. maddede “Kendileri ile ilgili başvurmaları sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilmiştir.” denilmektedir.

Günlük yaşantımızda pek çok olay hak ve sorumluluklarımızla ilgilidir. Bu hak ve sorumluluklarımızı bilmeden hareket edersek bize tanınan hak ve sorumluluklarımızı kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz için kanunlar karşısında cezalı duruma düşebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.