Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Görme olayını kamera filmi üzerinde görüntü oluşmasına benzeterek açıklamak mümkün müdür?
Görme olayının başlangıcında göze gelen ışınlar korneada kırılır ve göz bebeğine ulaşır, buradan merceğe geçer. Mercekte tekrar kırılan ışınlar camsı sıvıya geçer ve buradan retina üzerine düşer ve ters bir görüntü oluşur. Işınlar retinada sarı benek adı verilen bölgede bulunan çubuk ve koni hücrelerini uyarır. Uyarılan hücreler görme sinirlerinde impuls oluşturur. İmpulslar bu sinirler tarafından beynin görme merkezine iletilir. Burada değerlendirildikten sonra net, düz ve renkli görüntü algılanır.

görme_olayi