Genelkurmay Başkanlığı’nın Kurulması

Genelkurmay Başkanlığı’nın Kurulması (3 Mart 1924)
Türkiye Büyük Meclisinde kabul edilen 429 sayılı kanun ile Erkânı harbiye Vekâleti kaldırıldı. Onun yerine, en yüksek askerî makam olarak Erkânı harbiyei umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) kuruldu. Böylece ordu, siyasetin dışında tutuldu.
Atatürk, Türk ordusunu şöyle tanımlıyordu: “Ordumuzun hiçbir neferi müstesna olmamak kaydıyla takip ettiğimiz mukaddes davayı tamamen idrak etmiştir. Ordumuz sahip bulunduğu insani değerlerle birlikte milletin çelik parçasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin ordusu; insanca ve bağımsız yaşamaktan başka gayesi olmayan, milletiyle aynı düşünce ve duyguyu paylaşan milletin öz evlatlarıdır. Ordularımız yüksek manevi ahlak, kuvvet ve kudretiyle milletimizin ve meclisimizin her türlü istek ve hakiki menfaatlerini gerçekleştirmesinin garantisidir.”

TURKEY COUP PLOT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.